Environment

Reši sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke

Petition is directed to
Občina Radovljica in Upravna Enota Radovljica
3,621 Supporters
Petitioner did not submit the petition.
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Änderungen an der Petition

at 17 Aug 2020 22:55

Dodali smo še nekaj informacij, kje nas lahko spremljate na naših družabnih omrežjih, kako nas lahko podpirate in kje najdete našo zadnje novice iz medijev.


Neuer Petitionstext: Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje.
*Namen projekta "Reši sotočje":*
**Ustaviti projekt gradnje Turistično rekreacijskega centra Lancovo na sotočju in ohraniti dostop do naravne znamenitosti javnosti.**
**Pridobiti pravice kot državljani, občani ali krajani v sodelovanju in odločanju pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor.**
**Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kvaliteto in kakovost bivanja državljanov.**
*Nameravana gradnja:*
Investitor namerava na celotnem območju sotočja zgraditi umetno jezero, apartmajske objekte, gostinski objekt z apartmaji, objekte za piknike, objekt s sanitarijami, 62 prostorov za avtodome oz. kampiranje, parkirišče za motorna vozila in avtobuse, večnamenska igrišča in rekreacijske prostore.
*Lokacija:*
Sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke v Lancovem pri Radovljici. Reka Sava, glavna vodna žila osrednje Slovenije, deli Radovljico na levi in desni breg. Začne se s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem. Prva priteče iz smeri Bohinja pod obronkom Jelovice na območje občine Radovljica in je ena najčistejših in najlepših rek v Sloveniji. Sava Dolinka priteče na radovljiško območje iz smeri Zgornjesavske doline skozi izjemno dolino Brje pod Bledom.
*Narava:*
Območje sotočja po klasifikaciji spada med **EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA in OBMOČJA NARAVNIH VREDNOT**. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. **ZATO območje NI PRIMERNO ZA GRADNJO!**
*Naravni habitat:*
Območje sotočja zaznamuje svet rečnih teras na prodni ali gruščnati podlagi z ostanki ledeniškega delovanja. Sotočje rek z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, izviri, meandri, prodišča) je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Tvorijo ga pestre združbe vodnih in obvodnih habitatov. Pod jezom na sotočju v Savi bohinjki je drstišče rib in naravni habitat avtohtonih zavarovanih vrst sulca, lipana in klena.
>>>
VEČ INFORMACIJ:
SPLETNA STRAN: www.resisotocje.si/
OSTANITE OBVEŠČENI: SLEDITE NAM NA:
FACEBOOKU: www.facebook.com/resisotocje
INSTAGRAM: www.instagram.com/resisotocje
VEČ INFORMACIJ, KAKO NAS LAHKO PODPRETE / DONIRATE IN MEDIJSKE POKRITOSTI BOSTE NAŠLI NA:
LINKTREE: linktr.ee/resisotocje

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 2.880


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now