Region: Atlasvägen 31, 131 34, Nacka
Traffic & transportation

Ta bort 3 servicedagar på vinkelparkering varje vecka, Nacka Kommun. Det är inte accepterat av oss.

Petition is directed to
Nacka Kommun
60 Supporters
60% achieved 100 for collection target
 1. Launched 04/12/2021
 2. Time remaining 6 days
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

68 parkeringsplatser spärras varje vecka av Kommun. Vi vill inte ha någon parkeringsregel eller servicedagar på vinkelparkering på Atlasvägen, 131 34, Nacka. Vi vill att Nacka kommun tar bort dessa servicedagar då det är bråk för flera bilägare varje vecka. Kommun gjorde aldrig någon tjänst där. Vänligen återställ parkeringssituationen som tidigare.

--------------------------

68 parking places are blocked every week by Kommun. We do not want any parking rule or service days on angle parking at Atlasvägen, 131 34, Nacka. We want Nacka Municipality to remove these service days as there is trouble for several car owners every week. Kommun never did any service there. Please restore parking situation like before.

Reason

Plats: Atlasvägen, 131 34, Nacka

Hej, Vi har många supportrar till denna e-petition som du ser nedan med kommentarer och signaturer. Vi ber er att stödja, skriva under & kommentera så att Nacka kommun kan höra folks röst & lyssna på vår begäran att ta bort denna nya vinkelparkeringsregel. Tack så mycket.

Den nya 3 servicedagar för vinkelparkering spärrar 68 parkeringsplatser för bilar varje tisdag, onsdag & torsdag. Det är redan ont om parkeringsplatser och vi måste köra runt och runt för att leta efter parkeringsplatser. Men Kommun spärrar ledig parkeringsplats med 3 servicedagar. Och ingen service sker dessa dagar av Kommun. Parkeringstillgängligheten är sämst på grund av ny regel. Det är onödigt och osäkert för 68 bilar att parkera, kör runt Atlasvägen för att söka parkeringsplatser och parkera igen varje vecka. Bättre att inte flytta bil är säkrare för oss.

Det betyder att ett 68-tal bilägare behöver flytta bilen 3 till 4 dagar i veckan för att leta efter parkeringsplats. Eftersom det ställer till problem & frustration för flera bilägare varje vecka skrev vi till Kommun och bad om att ta bort parkeringsregeln. Men Kommun ignorerade oss och vidtog inga åtgärder för att ta bort parkeringsregeln.

Kommun tvingar att flytta bil 3 till 4 dagar varje vecka trots att det inte behövs för att resa vilket orsakar slöseri med tid, gas och ytterligare föroreningar. Vi anser att det inte är hållbart & miljötänkande av kommunen att onödigt köra flera bilar varje vecka. Kommun bad inte om vårt samförstånd innan de tvingade på oss denna vinkelparkeringsregel. Denna regel om vinkelparkering har inte funnits på den Atlasvägen på 60 år. Nu är 68 parkeringsplatser otillgängliga varje vecka.

Utöver Boende parkeringsavgift vi betalar varje månad måste vi betala ytterligare parkeringsböter då vi inte hittar parkeringsplats.

Om vi ​​åker på tjänsteresa eller semester innebär det att vi tvingas betala parkeringsböter varje vecka. Innebär att Kommun tvingar oss att betala parkeringsböter om vi reser utomlands. Detta är orättvist, orimligt och inte acceptabelt för oss.

Det finns ingen service sker på tjänstedagar. Så varför lägger Kommun så många servicedagar som blockerar vinkelparkeringar?

Det har inte varit några servicedagar på vinkelparkering de senaste 60 åren vid Atlasvägen & servicedagar behövdes inte.

Vi vill inte ha någon parkeringsregel eller servicedagar på vinkelparkering. Kommun bör även återställa sådan parkeringsregel i områden i Nacka för att balansera parkeringssituationen för alla.

Om detta är ett bekymmer för dig också, vänligen skriv under denna uppmaning så att Kommun tar bort servicedagar tisdag, onsdag & torsdag vid vinkelparkeringar.

Tack så mycket.

--------------------------

Location: Atlasvägen, 131 34, Nacka

Hej, We have many supporters to this e-petition as you see below with comments & signatures. We request you to support, sign & comment so Nacka kommun can hear voice of people & listen to our request to remove this new angle parking rule. Thank you very much. 

New 3 service days for angle parking blocks 68 parking spaces for cars every Wednesday & Thursday. There is already scarcity of parking spaces & we have to drive round & round to look for parking places. But Kommun blocks available parking space with service days. And no service happens on these days by Kommun. The parking accessibility is worst due to 3 new service days. It's unnecessary & unsafe for 68 cars to unpark, drive around Atlasvägen to search parking places & park again every week. Better not to move car is safer for us.

It means, around 68 car owners need to move car 3 to 4 days a week in search of parking space. As it's causing trouble & frustration to several car owners every week, we wrote to Kommun requesting to remove parking rule. However Kommun ignored us & didn't take action to remove parking rule. 

Kommun forces to move car 3-4 days every week even though it's not needed to travel causing waste of time, gas & additional pollution. Kommun did not ask for our consensus before forcing this angle parking rule on us. This rule on angle parking didn't exist for past 60 years on Atlasvägen. Now 68 parking places are unavailable every week.

In addition to the Boende parking avgift we pay every month, we have to pay additional parking tickets as we do not find parking space.

If we go for a business trip or semester, it means we are forced to pay parking tickets every week. Means Kommun forcing us to pay parking tickets if we travel abroad. This is unfair, unreasonable & not acceptable to us. 

There is no service takes place on service days. So why Kommun puts so many service days that blocks angle parking spaces ?

There have been no service days on angle parking in the past 60 years at Atlasvägen & service days were not needed.

We do not want any parking rule or service days on angle parking.

If this is a concern for you too, please sign this petition so that Kommun remove service days on Wednesday & Thursday at angle parking spaces.

Thank you very much.

Translate this petition now

new language version

News

 • Obs: Svenska med google translate

  Hej alla,
  Tack för att du deltar i möte med Ulrika Haij & Camilla Gunneby från Nacka Kommun idag förmiddag. Det är bra att vi alla protesterade mot tre servicedagar på vinkelparkering och tar upp oro över parkeringsproblem som orsakar oss varje vecka. Det är uppenbart att Kommun måste seriöst överväga denna fråga som skapats av dem och lösa denna fråga så snart som möjligt till förmån för allmänheten.
  Nästa steg är att alla BRF styrelseledamöter ska diskutera med Ulrika & Camilla från Kommun för att lösa denna fråga. Som jag förstår finns det sex BRF:er vid Atlasvägen som är drabbade av parkeringssituation. Jag uppmanar alla BRF-medlemmar att stödja oss och återställa parkeringssituationen som före november... further

 • Obs: Svenska med google translate

  Hej alla,
  Tack för att du deltar i möte med Ulrika Haij & Camilla Gunneby från Nacka Kommun idag förmiddag. Det är bra att vi alla protesterade mot tre servicedagar på vinkelparkering och tar upp oro över parkeringsproblem som orsakar oss varje vecka. Det är uppenbart att Kommun måste seriöst överväga denna fråga som skapats av dem och lösa denna fråga så snart som möjligt till förmån för allmänheten.
  Nästa steg är att alla BRF styrelseledamöter ska diskutera med Ulrika & Camilla från Kommun för att lösa denna fråga. Som jag förstår finns det sex BRF:er vid Atlasvägen som är drabbade av parkeringssituation. Jag uppmanar alla BRF-medlemmar att stödja oss och återställa parkeringssituationen som före november... further

 • Hej alla,

  Tack så mycket för att du stödjer e-petitionen och alla kommentarer. Den har delats med chefen för Nacka Kommun & deras parkeringsorganisation. Kommunteamet kom överens om att ha ett möte med oss omgående på Atlasvägen 61. Använd detta tillfälle för att förmedla vår oro & lösa denna parkeringssituation med Kommunteamet.

  Plats: Atlasvägen 61
  Datum och tid: onsdag 15 december kl. 09.00 -10.00
  Vänligen lägg till i din kalender

  Från Nacka Kommun kommer Camilla Gunneby att närvara & kanske vara hennes kollegor.
  Vänligen visa fysisk närvaro för detta möte om möjligt. Vi kommer att vara på gatan, gå till parkeringsplatser och diskutera för att hitta en parkeringslösning.
  De som inte kan vara närvarande på plats, vänligen gå med... further

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

on 22 Dec 2021

De nyligen införda orimliga parkeringsreglerna gör det mycket svårt att hitta en parkeringsplats under den väldigt långa tiden av sex månader, tre dagar i veckan. Det är omöjligt att förstå hur Nacka kommun tänker.

on 20 Dec 2021

De sneda parkeringarna städas inte trots dessa städdagar. ta bort parkeringsförbudet på dessa platser!

on 18 Dec 2021

finns inga parkeringsplatser på kvällen, skjutsar barn till träningar varje kväll då det inte finns i närområde och nu finns ingen parkering så väldigt svårt läge…

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/se/petition/online/ta-bort-3-servicedagar-pa-vinkelparkering-varje-vecka-nacka-kommun-det-aer-inte-accepterat-av-oss/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now