Culture

Stoppa De Nya Byggplanerna Vid Münchenbryggeriet!

Petition is directed to
Stadsbyggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret
215
22% achieved 1,000 for collection target
  1. Launched June 2022
  2. Time remaining 9 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree that my data will be stored . You decide who can see your support. I can revoke this consent at any time .

OBS, ny enklare namninsamling (lättare att fylla i) finns på https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-byggplanerna-pa-munchenbryggeriet. Namninsamling på denna site är fortfarande fullt giltig.

Dom unika kulturhistoriska kvarteren kring Munchenbryggeriet på Södermalm hotas av omfattande byggplaner.

Stockholms stad har beslutat att en detaljplan kommer påbörjas för ny bebyggelse framför Münchenbryggeriet och Villa Ludvigsberg. Fem hus, ca 150 lägenheter och ett centrum planeras på området. De nya byggnaderna kommer bl a skymma bryggeriets södra fasad. Dessutom kommer flera utsiktspunkter runtom blockeras, t ex från Ludvigsbergsgatan och Skinnarviksberget. Detta innebär ett mycket stort ingrepp i denna kulturhistoriska miljö med blåklassade byggnader.

Vi är en aktionsgrupp som vill stoppa bygget. Staden kommer att ha ett samråd i aug-sept 2023 för att ta ställning till om fastighetsägaren får gå vidare med byggplanerna. Protestera genom att skriva på namninsamlingen!

Mer information finns på www.byggplanermunchen.se .

Följ oss på facebook här https://www.facebook.com/groups/753711105992458.

Bilden är framtagen av arkitekt baserat på liggande förslag. Volymer och höjd på byggnader kan komma att ändras.

Reason

Vi vill bevara den här unika kulturhistoriska miljön för alla som vill uppleva den idag och även för framtida generationer.

Translate this petition now

new language version

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

on 24 Mar 2023

Ordföranden Jan Valeskog, som faktiskt INTE representerar Södermalms valkrets!!!!, utan Östermalm, Norrmalm och Gamla Stan socialdemokraterna, har mage att skylla på att Stockholm inte kan rekrytera sjuksköterskor, poliser eller lärare, om de inte får bebygga/förtäta och totalt förstöra Södermalm, En ödmjuk och kanske i sammanhanget relevant fråga, vad blir hyrorna?
Munchenbryggeriområdet är nog det mest kulturminnesmässigt vansinniga förslag som lagts fram som exploateringsområde sedan Hjalmar Almar Mehr ville förstöra Kungsträdgården 1972, Undertecknad var en av många som icke politiska skäl "bebodde almarna då och !@#$! stadshuset att besinna sig, detta till generationers glädje idag, även de som då kanske inte brydde.
Gunnar Johansson

on 27 Feb 2023

Föreslagna byggnadsvolymer förvanskar grovt en unik del av söders förkastningsbrant med bevarandevärd historisk bebyggelse och grönstruktur, karaktäristisk för Söders nordliga silhuett. Volymerna är illa studerade för en nordsluttning och markförhållanden kommer innebära att byggnationen kommer hålla låg kvalitet då kostnaden för markbearbetning tar merparten av budget i anspråk.

on 27 Feb 2023

Förstör stadsbild och skymmer all sikt

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/se/petition/online/stoppa-de-nya-byggplanerna-vid-muenchenbryggeriet/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now