Education

Rör inte modersmålsundervisning!

Petition is directed to
Utbildningsnämnden
613 supporters

Collection finished

613 supporters

Collection finished

  1. Launched August 2023
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Mot utbildningsnämndens förslag att tillämpa begränsning i modersmålsundervisning.

Reason

Utbildningsnämnden föreslår att modersmålsundervisningen i Norrköpings kommun ska begränsas så att eleverna får läsa modersmål i högst 7 år. 
Detta beslut riskerar att leda till brister i inlärning hos elever, både i modersmål och samtliga ämnen. 
Ur ett språkinlärningsperspektiv bör eleverna börja läsa modersmål så tidigt som möjligt.
Ur ett likvärdighetsperspektiv skulle det vara orättvist mot elever i Norrköping om de !@#$! färre år att läsa än i andra delar av landet.
Begränsning av inlärning i ämnet modersmål kan dessutom ha starka socioekonomiska konsekvenser samt negativt påverka elevernas identitetsskapande. Vi ser det som ett steg mot ett segregerat samhälle.
Tvåspråkiga elever bättre på svenska än modersmål - | forskning.se
För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål - Regeringen.se

Thank you for your support, modersmålslärare from Norrköping
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

News

Det är bra att fortsätta att ha moders målundervisning för alla invandrare

Sverige kan inte fortsätta att bekosta modersmålsundervisning för alla invandrare. Vi har viktigare saker att lägga skattepengarna på, som t ex sjukvård och äldrevård som båda går på knäna.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now