Education

Rör inte modersmålsundervisning!

Petition is directed to
Utbildningsdirektören
542
108% achieved 500 for collection target
  1. Launched 17/08/2023
  2. Time remaining > 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree that my data will be stored . You decide who can see your support. I can revoke this consent at any time .

Mot utbildningsdirektörens förslag att tillämpa begränsning i modersmålsundervisning.

Reason

Den nya utbildningsdirektören föreslår att modersmålsundervisningen i Norrköpings kommun ska begränsas så att eleverna får läsa modersmål i högst 7 år. 

Detta beslut riskerar att leda till brister i inlärning hos elever, både i modersmål och samtliga ämnen. 

Ur ett språkinlärningsperspektiv bör eleverna börja läsa modersmål så tidigt som möjligt.

Ur ett likvärdighetsperspektiv skulle det vara orättvist mot elever i Norrköping om de !@#$! färre år att läsa än i andra delar av landet.

Begränsning av inlärning i ämnet modersmål kan dessutom ha starka socioekonomiska konsekvenser samt negativt påverka elevernas identitetsskapande. Vi ser det som ett steg mot ett segregerat samhälle.

Tvåspråkiga elever bättre på svenska än modersmål - | forskning.se

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål - Regeringen.se

Thank you for your support, Ikse Norrköping from Norrköping
Question to the initiator

Translate this petition now

new language version

News

Det är bra att fortsätta att ha moders målundervisning för alla invandrare

Sverige kan inte fortsätta att bekosta modersmålsundervisning för alla invandrare. Vi har viktigare saker att lägga skattepengarna på, som t ex sjukvård och äldrevård som båda går på knäna.

Why people sign

För att vårt arbete med integrationen ska kunna lyckas måste alla språkkunskaper värdesätta.
Vilken fantastisk resurs för Sverige och exportindustrin att ha människor som kan så många av jordens språk.

Som en person med ett modersmål som inte är svenska tycker jag att det är viktigt att ha möjlighet att kunna bli undervisad i sitt språk på en professionell och akademisk nivå. Språk är inte bara ord vi lär oss, det är även en del av kulturen och historian av vart man kommer ifrån.

Alla barn ska kunna ha rätt till att lära sig sitt modersmål. Som ung gick jag själv på modersmålsutbildning och tack vare det har jag kunnat bevara mitt modersmål som annars hade gått förlorat. Det är en självklarhet att människor ska ha tillgång till sina modersmål och bevara sin kultur och bakrund, samt kunna dela det med framtida generationer

Därför att jag tycker modersmål är viktigt. Att ha modersmål hjälpte inte bara mig att lära och komma närmare mitt modersmål och min kultur utan hjälpte även mig i vanlig skola utanför modersmålet då det jag lärde mig på modersmålet kunde jag ibland även tillämpa på svenska lektioner vilket underlättade min inlärning av svenskan också etc. Finns inget negativt med att ha modersmål utan bara positivt. I stället för att ta resurser från redan segregerade områden och familjer med utländsk bakgrund generellt så bör modersmål finnas kvar då det som sagt inte har någon negativ inverkan på skolan eller elever utan endast positiv. Vill man öka studieresultatet hos utländska barn och barn med utländsk bakgrund så bör man nog inte börja med att ta ifrån dem det som de kanske kan allra bäst. Med modersmål kan inte bara svenskan utvecklas bättre utan även självförtroendet hos eleven: att om hen kan vara bra på något (ex modersmålet) så kan hen vara bra på annat också som ex svenska eller matte.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

Sample view of a widget

API (interface)

/se/petition/online/roer-inte-modersmalsundervisning/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now