Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Koleksionet aktuale — Serbi

mbi temën Kulturë

Nuk u gjetën asnjë kërkesë për këtë kombinim filtri.

Rivendosni filtrin | Krijoni një peticion të ri.

Peticione në vendet e tjera / BE në gjuhën kombëtare (gjerman)

6 388 nënshkrimet
16 ditë mbetur
1 698 nënshkrimet
43 ditë mbetur
465 nënshkrimet
7 ditë mbetur
108 nënshkrimet
47 ditë mbetur
104 nënshkrimet
65 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani