Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

14 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι έχουν επιτυχία με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο. Δίνουμε σε κάθε άτομο μια φωνή - ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η ανησυχία σας.

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Σερβία

στο Θέμα Πολιτισμός

Δεν βρέθηκε καμμία αίτηση με αυτό τον συνδιασμό φίλτρων

Επαναφορά του φίλτρου | Δημιουργήστε μια καινούργια αίτηση

Αναφορές σε άλλες χώρες / ΕΕ στην εθνική γλώσσα (Γερμανικά)

9.912 Υπογραφές
76 ημέρες υπόλοιπο
6.389 Υπογραφές
15 ημέρες υπόλοιπο
4.262 Υπογραφές
15 ημέρες υπόλοιπο
3.191 Υπογραφές
138 ημέρες υπόλοιπο
2.545 Υπογραφές
35 ημέρες υπόλοιπο
1.698 Υπογραφές
42 ημέρες υπόλοιπο
1.627 Υπογραφές
76 ημέρες υπόλοιπο
1.345 Υπογραφές
46 ημέρες υπόλοιπο
754 Υπογραφές
22 ημέρες υπόλοιπο
466 Υπογραφές
6 ημέρες υπόλοιπο
425 Υπογραφές
25 ημέρες υπόλοιπο
108 Υπογραφές
46 ημέρες υπόλοιπο
104 Υπογραφές
64 ημέρες υπόλοιπο
50 Υπογραφές
59 ημέρες υπόλοιπο
31 Υπογραφές
66 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα