Στατιστικές για το ψήφισμα

Τα στατιστικά διαγράμματα δημιουργούνται και ενημερώνονται κάθε 2 ώρες.


Διαδραστική διασπορά υπογραφών

Stoppt die Zerstörung der Forstheide Amstetten

Land Αριθμός υποστηρικτών Απαρτία κατά ECI ? έφτασε  
Österreich 751 14250 5,27%   
Deutschland 34 74250 0,05%   
Schweiz 2       
España 1 40500 0,00%   
Portugal 1 16500 0,01%   
Italia 1 54740 0,00%   
Σύνολο στην Ε.Ε.7881.000.0000,00%   
Απαρτία κατά ECI σε 0 von 7 Ländern erreicht. 

Υπογραφές ανά Ταχυδρομικό Κωδικό

Χάρτης

Helfen Sie mit, Bürgerbeteiligung zu stärken. Wir wollen Ihren Anliegen Gehör verschaffen und dabei weiterhin unabhängig bleiben.

Jetzt fördern