Στατιστικές για το ψήφισμα

Τα στατιστικά διαγράμματα δημιουργούνται και ενημερώνονται κάθε 2 ώρες.


Διαδραστική διασπορά υπογραφών

Gebt Großbritanien die Chance in der EU zu verbleiben!

Land Αριθμός υποστηρικτών Απαρτία κατά ECI ? έφτασε  
Deutschland 13 74250 0,02%   
Σύνολο στην Ε.Ε.131.000.0000,00%   
Απαρτία κατά ECI σε 0 von 7 Ländern erreicht. 

Υπογραφές ανά Ταχυδρομικό Κωδικό

Χάρτης

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden