openPetition jest Europejski . Jeśli chcesz przetłumaczyć z niemieckiego na platformę Deutsch nam pomóc skontaktuj się z nami.
close

Statystyki dotyczące petycji

Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.


Interaktywna dystrybucja podpisów

Gebt Großbritanien die Chance in der EU zu verbleiben!

Land Liczba sygnatariuszy ECI kworum? osiągnięto  
Deutschland 13 74250 0,02%   
Ogółem w UE131.000.0000,00%   
ECI kworum w 0 von 7 Ländern erreicht. 

Dystrybucja podpisów na podstawie kodu pocztowego

Mapa