Civil rights

Zachovejme soukromí na Internetu a práva dětí - Zastavme #ChatControl!

Petitioner not public
Petition is directed to
Poslanci Evropského Parlamentu
1,693 supporters

Petitioner did not submit the petition.

1,693 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2021
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Následující dopis jsme předali všem poslancům Evropského Parlamentu, abychom zabránili přijetí „odchylky od ePrivacy směrnice“, která by pod záminkou prevence zneužívání dětí a trestního stíhání distributorů dětské pornografie umožnila automatické prohledávání všech zpráv, emailů a dalších digitálních komunikačních médií v reálném čase.
Tato odchylka porušuje články 7 a 8 Listiny základních práv EU. Její navrhovaná řešení v žádném případě nejsou pro prevenci zneužívání dětí vhodná a způsobí široké společnosti i dětem samotným ohromné škody.
O první části tohoto zákona, která umožní dobrovolné prohledávání zpráv poskytovatelům služeb, se bude v EP hlasovat 7. - 8. července 2021. V prosinci pak bude představen návrh, který by ho s největší pravděpodobností udělal povinným.
Chcete-li podpořit naši věc, podepište se, prosíme, pod náš dopis.
(Více informací níže)

Reason

Odchylka od ePrivacy směrnice - práva dětí vs. základní práva EU?
Vážení poslanci Evropského Parlamentu,
Byla by vám příjemná myšlenka, že pošta otevírá všechny vaše dopisy, aby zjistila, jestli v nich čirou náhodou není něco podezřelého? Pokud ne, nedovolte, aby se to samé dělo s digitální komunikací, a hlasujte proti návrhu 2020/0259 (COD)!
Tento návrh by umožňoval poskytovatelům internetových komunikačních služeb (email, chat, ap.) provádět automatickou kontrolu všech soukromých zpráv v reálném čase za pomoci velmi nepřesné umělé inteligence. Všechny zprávy, jejichž obsah by byl označen jako potenciálně podezřelý, by byl bez jakéhokoliv upozornění předán různým policejním agenturám, a / nebo zaměstnancům provozovatele služeb. Jeho údajným cílem je zabránit zneužívání dětí a šíření dětské pornografie na Internetu.
Se sentimentem tohoto návrhu samozřejmě souhlasíme - práva dětí jsou velmi důležitá, a už roky za ně jako organizace bojujeme. Ale i přes jeho dobrý úmysl by měl fatální následky:

 • Soukromí digitální komunikace by bylo prakticky zrušeno. Obsah veškeré komunikace by byl automaticky a plošně analyzován. Různé právní názory ukázaly, že plošná analýza komunikace bez jakéhokoliv podezření je neslučitelná s Listinou základních práv EU.
 • Bezdůvodné podezření by se stalo normou. Podle švýcarské policie je obsah okolo 86% nahlášených zpráv naprosto legální. S policií jsou sdíleny např. fotky dětí na dovolené, nebo sexting mladých lidí. Více než třetina vyšetřování zahájena kvůli automatickému nahlášení je navíc zaměřena na nezletilé.
 • Zločinci se už dávno umí plošnému sledování vyhnout. Pokud se soukromí stane zločinem, tak ho budou mít jen zločinci.
 • Byla by vytvořena plošně sledovací infrastruktura, která by - jak moc dobře víme ze zkušenosti - dříve nebo později byla rozšířena do dalších oblastí. Vlády by dříve nebo později, pod záminkou prevence terorismu, jiných zločinů nebo dokonce i ztráty moci chtěly tyto technologie využít k jiným účelům.
 • Úniky informací, nehody a útoky hackerů jsou nevyhnutelné. Každá nahlášená zpráva by se také stala možností vydírat jejího odesílatele. Podobné věci už se v minulosti staly - zaměstnanci neziskových organizací a policejních orgánů sami tajně sdíleli dětskou pornografii, ke které dostali přístup. Návrh by tedy často za následek měl přesně to, čemu měl zabránit.
 • Většina sexuálního násilí proti dětem probíhá tajně a není zdokumentována v jakékoli elektronické podobě. Potřebujeme prevenci ve formě cílených a efektivních metod, ne falešný pocit bezpečí.
 • Mnoho obětí sexuálního násilí a přední provozovatelé komunikačních služeb s návrhem silně nesouhlasí - stejně jako 72% občanů EU. Plošná analýza zpráv nenahrazuje policejní práci a pomoc obětem sexuálního násilí.

Prosíme, nechápejte nás špatně - zločiny na dětech jsou příšerné a je třeba proti jim bojovat! Plošné sledování veškeré naší komunikace je k tomu ale naprosto nevhodné a vytváří v Evropě atmosféru nedůvěry.
Tímto vás tedy žádáme, abyste se postavili proti návrhu, až bude 7. - 8. července předložen Parlamentu!
S pozdravem,
Dr. phil. Dr. h.c. Michael Schmidt-Salomon, Mluvčí Správní rady GBS
Peder Iblher, GBS Zpravodaj pro základní digitální práva
PS: Další informace naleznete na našich stránkách, https://digitalhumanrights.blog.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

This petition has been translated into the following languages

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • (Původní článek přeložen z angličtiny: www.openpetition.eu/petition/blog/preserve-eprivacy-protect-childrens-rights-stop-chatcontrol/1)

  Jak se dalo očekávat, návrh byl tento týden v Evropském Parlamentu přijat osmdesátiprocentní většinou.

  Naše námitky ale dostaly prostor. Patrick Breyer během svého projevu ukázal kameře náš otevřený dopis a podotknul, že soukromí komunikace na Internetu je stejné jako poštovní tajemství. Členové Zelených a Levice se také proti návrhu silně postavili, zatímco Sociální Demokraté se na jednotném názoru neshodli.

  Z dobrého důvodu vás tedy žádáme, abyste tuto petici dále sdíleli - na podzim tohoto roku bude představen další návrh, který bude automatickou kontrolu zpráv poskytovatelům (Google, Microsoft,... further

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

This petition has been translated into the following languages

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now