Civil rights

Zachovejme soukromí na Internetu a práva dětí - Zastavme #ChatControl!

Petition is directed to
Poslanci Evropského Parlamentu
972 Supporters
97% achieved 1.000 for collection target
 1. Launched 18/07/2021
 2. Time remaining > 2 months
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Následující dopis jsme předali všem poslancům Evropského Parlamentu, abychom zabránili přijetí „odchylky od ePrivacy směrnice“ - která by umožnila automatické prohledávání všech chatových zpráv, emailů a videohovorů v reálném čase pod záminkou prevence zneužívání dětí a odhalování distribuce dětské pornografie.

Takový zákon porušuje články 7 a 8 Listiny základních práv EU. V našem dopise také vysvětlujeme, jak navrhovaná řešení v žádném případě nejsou pro odhalování zneužívání dětí vhodná a způsobí společnosti ohromné škody. Umělá inteligence není kouzelný nástroj na ušetření policejního času, i když by v to jeden doufal.

O první části tohoto zákona, která umožní dobrovolné prohledávání zpráv poskytovatelům služeb, se bude v EP hlasovat 7. - 8. července 2021. Několik měsíců na to bude představen návrh, který by ho pravděpodobně udělal povinným.

Chcete-li podpořit naši věc, podepište se, prosíme, pod náš dopis.

(Více informací níže)

Reason

Odchylka od ePrivacy směrnice - práva dětí vs. základní práva EU?

Vážení poslanci Evropského Parlamentu,

Byla by vám příjemná myšlenka, že pošta otevírá všechny vaše dopisy, aby zjistila, jestli v nich čirou náhodou není něco podezřelého? Pokud ne, nedovolte, aby se to samé dělo s digitální korespondencí, a hlasujte proti návrhu 2020/0259 (COD)!

Tento návrh by umožňoval poskytovatelům internetových komunikačních služeb (email, chat, ap.) provádět automatickou kontrolu všech soukromých zpráv v reálném čase za pomoci velmi nepřesné umělé inteligence. Všechny zprávy, jejichž obsah by byl označen jako potenciálně podezřelý, by byl bez jakéhokoliv upozornění předán různým policejním agenturám, a / nebo zaměstnancům provozovatele služeb. Údajným cílem je zabránit dalšímu šíření dětské pornografie na Internetu.

Se sentimentem tohoto návrhu samozřejmě souhlasíme - práva dětí jsou velmi důležitá, a už roky za ně jako organizace bojujeme. Ale i přes jeho dobrý úmysl by měl fatální následky:

 • Soukromí digitální komunikace by bylo prakticky zrušeno. Obsah veškeré komunikace by byl automaticky a plošně analyzován. Autocenzura by se okamžitě stala normou. Různé právní názory ukázaly, že plošná analýza komunikace bez jakéhokoliv podezření je neslučitelná s Listinou základních práv EU.
 • Bezdůvodné podezření by se stalo normou. Podle švýcarské policie je obsah okolo 86% nahlášených zpráv naprosto legální. S policií jsou sdíleny např. fotky dětí na dovolené, nebo sexting mladých lidí. Více než třetina vyšetřování zahájena kvůli automatickému nahlášení je navíc zaměřena na nezletilé.
 • Zločinci se už dávno umí plošnému sledování vyhnout. Pokud se soukromí stane zločinem, tak ho budou mít jen zločinci.
 • Byla by vytvořena plošně sledovací infrastruktura, která by - jak moc dobře víme ze zkušenosti - dříve nebo později byla rozšířena do dalších oblastí. Vlády by dříve nebo později, pod záminkou prevence terorismu, jiných zločinů nebo dokonce i ztráty moci chtěly tyto technologie využít k jiným účelům.
 • Úniky informací, nehody, zneužívání přístupu k informacím a útoky hackerů jsou nevyhnutelné. Každá nahlášená zpráva by se také stala možností vydírat jejího odesílatele. Podobné věci už se v minulosti staly - zaměstnanci neziskových organizací a policejních orgánů sami tajně sdíleli dětskou pornografii, ke které dostali přístup. Návrh by tedy často za následek měl přesně to, čemu měl zabránit.
 • Většina sexuálního násilí proti dětem probíhá tajně a není zdokumentována v jakékoli elektronické podobě. Potřebujeme prevenci ve formě cílených a efektivních metod, ne falešný pocit bezpečí.
 • Mnoho obětí sexuálního násilí a přední provozovatelé komunikačních služeb s návrhem silně nesouhlasí - stejně jako 72% občanů EU. Plošná analýza zpráv nenahrazuje policejní práci a pomoc obětem sexuálního násilí.

Prosíme, nechápejte nás špatně - zločiny na dětech jsou příšerné a je proti nim třeba bojovat! Plošné sledování veškeré naší komunikace je k tomu ale naprosto nevhodné a vytváří v Evropě atmosféru nedůvěry.

Tímto vás tedy žádáme, abyste se postavili proti návrhu, až bude 7. - 8. července předložen Parlamentu!

S pozdravem,

Dr. phil. Dr. h.c. Michael Schmidt-Salomon, Mluvčí Správní rady GBS

Peder Iblher, GBS Zpravodaj pro základní digitální práva

PS: Další informace naleznete na našich stránkách, https://digitalhumanrights.blog.

Thank you for your support, Tomáš Hozman from Teplice
Question to the initiator

This petition has been translated into the following languages

new language version

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/zachovejme-soukromi-na-internetu-a-prava-deti-zastavme-chatcontrol/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international