Permanent Europees burgerschap

Petitioner not public
Petition is directed to
Europese Commissie
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2018
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

EU-burgerschap EU-burgers kiezen het Europees Parlement en nemen deel aan zijn werkzaamheden. Zo oefenen zij hun rechten op grond van het Verdrag uit, werken zij aan de democratie in de Unie en versterken zij het burgerschap. Gezien het feit dat het EHvJ het burgerschap van de Unie ziet als "primaire hoedanigheid" van de onderdanen van de lidstaten, en dat miljoenen EU-burgers door de brexit deze hoedanigheid en hun recht om te stemmen bij de Europese verkiezingen zullen verliezen, vragen wij de Commissie een manier voor te stellen om dit collectieve verlies van het EU-burgerschap en EU-rechten te vermijden en alle EU-burgers te garanderen dat het EU-burgerschap en de EU-rechten, als deze eenmaal verkregen zijn, permanent zijn.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now