Permanent EU-medborgarskap

Petitioner not public
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2018
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

EU-medborgarskap EU:s medborgare väljer Europaparlamentet och deltar i dess arbete. De utövar på så vis sina rättigheter enligt EU-fördraget och stärker unionens demokrati och EU-medborgarskapet. EU-domstolen har slagit fast att medborgarskapet är en grundläggande rättslig ställning för medlemsländernas medborgare. Med brexit riskerar dock miljontals EU-medborgare att berövas denna ställning och sin rösträtt i val till Europaparlamentet. Vi uppmanar därför kommissionen att se till att britterna inte förlorar EU-medborgarskapet och sina rättigheter som EU-medborgare. Kommissionen bör också se till att alla som en gång blivit EU-medborgare får behålla medborgarskapet och de tillhörande rättigheterna för alltid.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now