Tiere

относно отказа да се разреши ловът на кози и муфлони на територията на имуществото на нейния клиент в Бадахос и относно заповедта животните постепенно да бъдат премахнати  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията посочва, че Генерална дирекция „Околна среда“ на правителството на Екстремадура е решила да откаже да разреши лова на кози и муфлони на територията на имуществото на своя клиент в община Таларубиас (Бадахос) и е разпоредила животните да бъдат постепенно премахнати. Вносителката на петицията също така посочва, че съдилищата в Испания частично са уважили жалбата ѝ, въпреки че са настояли до земеделския сезон 2019/2020 г. козите и муфлоните да бъдат умъртвени. Вносителката на петицията твърди, че испанските органи не спазват правото на ЕС, а именно Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international