Περιοχή: Αυστρία
Αθλητισμός

Lasst uns wieder schwimmen lernen!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundeskanzler, Sportminister, Gesundheitsminister, Finanzminister
5.120 Υποστηρικτές 5.038 σε Αυστρία
28% του 18.000 για απαρτία
 1. Ξεκίνησε 4/3/2021
 2. Συλλογή ακόμα > 4 Wochen
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα, ηλικία και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

SICHERES SCHWIMMEN IST ÜBERLEBENSWICHTIG. Ertrinkungsunfälle mit tödlichen oder lebenslangen Folgen stellen im Kindesalter die größte Unfallgefahr dar. Deshalb müssen Kinder rechtzeitig schwimmen lernen - besonders in Anbetracht der vielen Seen, Badeteiche und Privatpools in Österreich. Ein Badetag mit Nichtschwimmer-Kindern ist purer Stress, und viele Eltern haben Angst um ihre Kinder. 

SCHWIMMUNTERRICHT ist im österreichischen Lehrplan verankert und stellt die Kernaufgabe der österreichischen Schwimmschulen dar. Des Weiteren sind Schwimmvereine und Wasserrettungsorganisationen in der Ausbildung und im Training tätig. 

DIE ZEIT DRÄNGT. Der massive Nachholbedarf aus den bisherigen Lockdowns wird bei fortgesetztem Entfall des Schwimmunterrichts nicht mehr aufzuholen sein. Ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für die Sommermonate sowie Entwicklungsdefizite in den sensomotorischen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder wären die Folge. 

Schwimmprüfungen sind für den Eignungsnachweis weiterführender Schulen und Berufsausbildungen erforderlich. 

Bitte unterstützen Sie unseren Appell: 

 • Erlaubnis des Schwimmunterrichts für Schulen, Schwimmschulen und Vereine im Mai 2021 unter Einhaltung und laufender Evaluierung der Covid-19-Präventionsmaßnahmen. 
 •  Anerkennung der Schwimmschulen, in deren Kernkompetenz der Schwimmunterricht liegt, und die die Basisarbeit für die Wassersicherheit und das weiterführende Schwimmtraining leisten. 
 •  Finanzielle Unterstützung der Schwimmbäder, um die Nutzung für beschränkte Personenzahlen in der Zeit der Covid-19-Restriktionen zu ermöglichen. 

Αιτιολόγηση

1. Covid-19 und Schwimmen 

 •  Chlorwasser inaktiviert SARS-CoV-2 durch Zerstörung der Virenhülle. (Quelle 1, 2, 3, 4) 
 • Infektionsprävention ist seit Jahrzehnten Praxis in Schwimmbädern. 
 • Die hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Abwehrfunktion der Schleimhäute. (Quelle 5)
 • Die Luftfeuchtigkeit und die hohen Temperaturen in den Schwimmhallen verringern die Aerosolbildung. (Quelle 5) 
 • Regelmäßige Testungen in Schulen und Sportstätten erhöhen die Sicherheit im Schwimmbad. 
 • Bislang sind keine Ansteckungen in Schwimmbädern bekannt. (Quelle 6)

 

2. Schwimmunterricht  

 Kinder brauchen Bewegung für eine gesunde Entfaltung all ihrer Fähigkeiten. Schwimmunterricht unterstützt die psychomotorischen und kognitiven Entwicklungsprozesse und dient der gezielten Frühförderung. 

Schwimmunterricht ist eine Präventionsmaßnahme zur Kindersicherheit. Erst wenn Kinder das Schwimmen erlernt haben, kann es als Sport betrieben werden. 

Eingeschränkte Bewegungsfreiheit führt häufig zu mehr Spannungen in den Familien. Auch hier bietet körperliche Betätigung einen positiven Ausgleich.  

Beim Sport werden Disziplin, Eigenverantwortung und Aufeinander-Schauen geübt – also genau das, was es zum Einhalten von Präventionsmaßnahmen braucht. 

Gerade im Kampf gegen die Pandemie ist ein starkes Immunsystem wichtig. Jede Behandlung, auch eine Impfung, kann nur wirken, wenn unser Immunsystem erfolgreich reagiert. Wir verfügen über eine geniale körpereigene Krankheitsabwehr und diese müssen wir pflegen und stärken – dabei hilft Schwimmen ganz wesentlich. 

Laut einer Studie des KFV von 2019 können in Österreich 700.000 Menschen ab einem Alter von fünf Jahren nicht schwimmen. (Quelle 7)

Es ist eine Entscheidung für die Sicherheit und Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen. 

Quellenangaben:

Quelle 1: https://www.gov.sg/article/infectious-disease-expert-answers-more-questions-on-covid-19-part-ii

Quelle 2: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html

Quelle 3: https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/03/Avis-SARS-CoV-2-et-eau-de-piscine-SF2H-09.03.2020.pdf

Quelle 4: https://doi.org/10.7416/ai.2020.2368

Quelle 5: https://doi.org/10.1021/acs.est.9b04959

Quelle 6: https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/03/Avis-SARS-CoV-2-et-eau-de-piscine-SF2H-09.03.2020.pdf

Quelle 7: So schwimmt Österreich: Fast 700.000 Nichtschwimmer | KFV - Kuratorium für Verkehrssicherheit

Eine Auswertung von Studien des Schwimmverbandes NRW/Deutschland:

Neustart_-_besondere_Aspekte_Schwimmsport2021.pdf (swimpool.de)

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Österreichische Schwimmschulen από Hüttau
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

 • Lockdown heißt nicht gleich Stillstand...

  στον/-ην/-ο 29.03.2021

  Ostern steht vor der Türe, aber die Türen der Schwimmbäder sind weiterhin zu. Kein Wasser in Sicht, und bei der aktuellen Corona Lage ist höchste Vorsicht geboten.

  Mittlerweile ist klar geworden, dass Lockdown nicht Stillstand bedeuten darf, sondern wir in Bewegung bleiben müssen, um trotz aller Mühsal durchzuhalten und uns auf den Sommer vorzubereiten. Das ist der Sinn unserer Petition „Lasst uns wieder schwimmen lernen!“, die nun erfreulicherweise von einigen Medien aufgegriffen wurde. Berichtet haben u.a. der Standard, die Salzburger Nachrichten, ORF Steiermark, Krone Steiermark, mehrere Bezirksblätter sowie Puls24.

  Die Bedürfnisse der Kinder verdienen höchste Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Zukunft - sicheres Schwimmen ist eines davon.... παρακάτω

 • Änderungen an der Petition

  στον/-ην/-ο 29.03.2021
 • Unsere Petition für den Schwimmunterricht läuft nun seit fast drei Wochen und wir haben bisher über 3.500 Unterschriften gesammelt – ein Riesen-Danke an alle, die unterzeichnet und die Petition weitergeleitet haben!

  Wir ersuchen um noch mehr Verstärkung, damit es bald zu einer positiven Entscheidung kommt, weil Schwimmen-Lernen neben fachgerechter Anleitung auch Zeit und Übung braucht – also bereits vor der Badesaison beginnen soll und, weil auch Schwimmbäder eine Planbarkeit für die Betriebsöffnung benötigen.

  Für den Schwimmsport gilt bislang, dass zumindest jene Kinder ins Schwimmbad dürfen, die Leistungssport betreiben. Schwimmunterricht hingegen ist verboten. Das ist nicht nachvollziehbar.

  Wenn wir das Quorum von 18.000 Unterschriften... παρακάτω

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Bei uns gibts kein Meer. Also ist Schwimmen nicht wichtig

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • Linz

  πρίν 1 μέρα

  We have two young children and swimming is an essential skill to avoid drowning.

 • Nicole Eder Saalbach

  πρίν 1 μέρα

  Schwimme seit 15,5 Jahren 4-5 mal wöchentlich. Jetzt soirlt mein Körper verrückt ohne schwimmen. Ich werde krank davon, Gelenke schmerzen,... das unsso etwas gesundes verbiten wird ist schlechthin eine absolute Frechheit!!!!

 • πρίν 2 μέρες

  Es ist wichtig das Kinder schwimmen lernen dürfen!!!! Es ist lebenswichtig!!

 • πρίν 2 μέρες

  Jedes Kind soll schwimmen lernen um eine Chance vor dem Ertrinkungstot zu haben

 • πρίν 2 μέρες

  Für jeden wichtig

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/lasst-uns-wieder-schwimmen-lernen/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition