Υγεία

Keep Kratom Legal in Europe

Η αναφορά απευθύνεται σε
Novell Food Committee and local regulatory authorities.
1.731 Υποστηρικτές
17% έχει επιτευχθεί 10.000 για τον στόχο της συλλογής
 1. Ξεκίνησε 28/4/2022
 2. Συλλογή ακόμα > 9 μήνες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Kratom is a plant with a long history of traditional use and over the past decade, powdered kratom leaves have entered European markets on a large scale, used by many to self-medicate, as a substitute for pharmaceutical opioids or for its mild stimulant, mood-enhancing or relaxing properties. Its popularity has unfortunately triggered regulatory attention from various authorities in Europe, leading to widespread control and even a ban in some European countries.

Kratom users, who often use the herb to self-medicate, are however not being considered, even though control measures can have serious implications for them (especially where criminal penalties are imposed) and will lead to further "criminalization" of this herb and its users.

The past decade a lot of research has become available, providing evidence on limited risks as well as the therapeutic benefits of kratom, this should result in further exploration but it doesn't merit the need for more control. We therefore ask the EU authorities to keep kratom legal within the EU and, in line with the WHO recommendations, monitor and evaluate, instead of taking steps to outright control this herb within the European markets.

_________

In the last few years, Kratom usefulness is being recognized officially, leading for example to legalization of kratom by Thailand as a traditional medicine, several US States implementing the "Kratom Consumer Protection Acts" and an recent assessment by the WHO Expert Committee on Drug Dependence, underwrites its therapeutic uses for self-medicating as well as a traditional medicine. The WHO concluded even that there "is insufficient evidence to recommend a critical review of kratom".1

Regardless of these international conclusions, legislation for kratom in European countries has gone in all thinkable directions. From outright bans as scheduled substance (For example Denmark 2009, Poland 2009, Estonia 2015, Luxembourg 2015), to labeling the herb as an illegal New Psychoactive Substance (NPS) (For example in Portugal 2013, France 2020), other countries try to control kratom by labeling it as a medication (Iceland, Finland) or simply as "not suitable for human consumption" (Germany). We have recently learned that both Belgium (FOD) and the Netherlands (NVWA) are trying to regulate it by using the European "Novel Food" directive, in an effort to prohibit imports and sales.

Most nations label kratom a public health danger, often based on unsubstantiated reports and assumptions. Long term traditional usage has clearly shown the safety of kratom, and even the kratom incident reports collected till now, show that there have been only two deaths (one in North America, one in Europe) where kratom was the only substance involved.2

Banning kratom has serious implications for its users and the market and it would undermine the chance to regulate kratom from a public health perspective. We have seen enough errors with psychiative plant scheduling in the past and there is no reason to repeat this for kratom. 

Kratom has shown promising therapeutic uses, which outweigh the health risks completely, but without a working legal framework, without decent evaluations and without proper regulation for the consumers, this natural gift to mankind will be wasted in Europe. We therefore ask the European authorities involved to stop further criminalization, and follow the recommendations that were issued by the WHO.

Αιτιολόγηση

1

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/controlled-substances/44ecdd_unsg_annex1.pdf

2.

WHO Expert Committee on Drug Dependence, Pre-Review Report: Kratom (Mytragyna speciosa), mitragynine, and 7-hydroxymitragynine, op. cit., Annex 1, pp. 59-60.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Hubert Catharinus Goossens από Loosdrecht
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

 • Temporary blocking canceled

  στον/-ην/-ο 03.05.2022

  Dear supporters,

  The petition has been revised in accordance with our Terms of Use. The temporary suspension has been lifted and the petition can now be further signed.

  We thank you for your commitment!

  the openPetition team

Συζήτηση

Many people prefer Kratom over pharma painkillers which have much more impact on the health and psychological well being. For many it is the best option available. I know that many people would switch to the black market and would consume stuff which is way worse! Please keep in mind we are going to legalize Cannabis all over the globe. Prohibition never worked and we all know it. Prohibiting this relatively safe product will destroy many lifes. We all know who is responsible for this!

I was a few years from Kratom addicted. It got also other health problems like kidney stones. Kratom is advertised as a natrual safe and non addictive plant. But this is not true.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

πρίν 11 ώρα/-ες

Kratom is the only medicine I’ve found that alleviate my chronic pain and facilitates me in leading a productive life. No other prescribed medicine or treatment has been as effective with as few side effects

πρίν 2 μέρες

Kratom is very important and most importantly
almost completely harmless botanical,
and should remain untouched by
bureaucratic non-sense, also as it should be
available for citizens of Europe to enjoy
and be used in moderation if chosen to

πρίν 6 μέρες

Kratom is an amazing plant with many recorded benefits. It is quite obvious that Kratom's properties are a direct threat to big pharma and they therefore want to see it banned. I believe Kratom to be a safe substitute for more dangerous substances (including alcohol) and it absolutely should stay legal for this very reason alone.

πρίν 7 μέρες

Wäre die Liebe eine Pflanze so wäre es definitiv Kratom. Gott hatte ein einsehen und schenkte den Menschen diese liebenswerte Pflanze da Menschen wohl nicht fähig sind aus der Erde ein Paradies zu machen. So haben seine Erdenengel wenigstens etwas um das Leben lebenswert zu machen.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/keep-kratom-legal-in-europe/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα