Για μια πιο δίκαια Ευρώπη, ας απενεργοποιήσουμε τις «χάρτινες εταιρείες»

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2014
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Να εισαχθούν, σε νομική πράξη του εταιρικού δικαίου, μέτρα για την εξασφάλιση της διαφάνειας των νομικών προσώπων και των νομικών κατασκευών. Η διείσδυση στη νόμιμη οικονομία χρηματοοικονομικών ροών εγκληματικής προέλευσης απειλεί τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της εσωτερικής αγοράς. Για την εξουδετέρωσή της, πρέπει να καταστούν διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των νομικών προσώπων και των νομικών κατασκευών. Πρέπει, λοιπόν, να οργανωθεί κατά ενιαίο τρόπο σε επίπεδο ΕΕ η διαφάνεια σχετικά με τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές κατασκευές, με βάση νομική πράξη του εταιρικού δικαίου.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now