Sätt stopp för skalbolagen och skapa ett rättvisare Europa

Petitioner not public
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2014
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Att genom ett bolagsrättsligt instrument vidta åtgärder för att säkerställa insyn i juridiska personer och rättsliga konstruktioner. Finansiella flöden från kriminell verksamhet som kommer in i den legala ekonomin hotar stabiliteten i finanssektorn och på den inre marknaden. För att motverka detta krävs tillgång till information om vem som faktiskt står bakom juridiska personer och rättsliga konstruktioner. Insynen i juridiska personer och rättsliga konstruktioner måste därför organiseras på ett enhetligt sätt på EU-nivå inom ramen för ett bolagsrättsligt instrument.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now