Európsky nástroj voľného pohybu

Petitioner not public
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Zaručiť európskym občanom voľný pohyb pomocou univerzálneho nástroja. Žiadame Komisiu, aby na lepšie fungovanie slobodného trhu, v záujme Únie a v súlade s povinnosťou starostlivosti voči všetkým svojim občanom navrhla postup, ktorý by všetkým bezúhonným Európanom dal možnosť využívať výrazný a stály nástroj patriaci k ich postaveniu a ich právu na voľný pohyb v rámci Únie prostredníctvom jednotného dokladu-preukazu, tak ako sa to povoľuje v článku 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 1417/2013, alebo iným spôsobom.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now