«Ευρωπαϊκό μέσο ελεύθερης κυκλοφορίας»

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Η κατοχύρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των Ευρωπαίων πολιτών με τη βοήθεια ενός καθολικού μέσου Για την καλύτερη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να αντεπεξέλθει στο καθήκον της να μεριμνά για όλους τους πολίτες της, παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει μια μέθοδο με την οποία θα χορηγείται σε όλους τους νομοταγείς Ευρωπαίους ένα σήμα και μόνιμο πιστοποιητικό της κατάστασής τους και του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ενιαία άδεια διέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1417/2013 του Συμβουλίου, ή με κάποια άλλη μέθοδο.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now