Περιβάλλον

European Commission: Less microplastic emissions from washing machines! Adjust energy label!

Η αναφορά απευθύνεται σε
European Commission
289 Υποστηρικτές
1% έχει επιτευχθεί 50.000 για τον στόχο της συλλογής
 1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2021
 2. Συλλογή ακόμα > 4 μήνες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Synthetic fibers from washing machines make up a large part of the microplastics in the world's oceans. [1]

Adapted washing processes (low temperatures, low spin rates) and waste water filters can drastically reduce the number of synthetic fibers in waste water. There are no EU guidelines to limit the amount of microplastic a washing machine is allowed to emit.

The aim of this petition is to ensure that manufacturers of washing machines are involved in the solution of this problem.

We, the undersigned, call on the European Commission to add the point "Emission of microplastics" to the energy label of washing machines and to specify limit values for new devices.

Please support this petition with your signature.

Αιτιολόγηση

In order to reduce pollutant emissions in road traffic, the EU regularly sets stricter limit values ​​- and vehicle manufacturers have to adhere to them.

This is different with household appliances. The EU does indeed have the energy label. This certifies that household appliances work particularly efficiently and thus consume little electricity and water. This is a good decision-making aid for customers - as these devices save money in the long term - and at first glance they are even good for the environment.

However, washing machines emit hundreds of thousands of synthetic fibers with each wash cycle. Multiplied by billions of wash cycles worldwide, this results in a gigantic amount of microplastic that reaches rivers, lakes and oceans almost unfiltered via sewage. Day after day, year after year.

Synthetic fibers from washing machines make up a large part of the microplastics in the world's oceans nowadays!

And once it arrives in the food chain, sooner or later it ends up on our plate.

[1] Source: IUCN Plastics Report (Seite 34)

Weblinks:

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Martin Henke από Kelmis
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Νέα γλώσσα

Νέα

 • Änderungen an der Petition

  στον/-ην/-ο 05.06.2021
 • Dear supporters,

  Thank you for signing the petition! There is already far too much microplastic in the environment, so we need to act urgently! The more supporters the petition has, the higher priority it will be given. That's why we need to find many more supporters quickly. Please talk to friends and relatives, family and colleagues! Share it on social networks!

  Each of us can contribute to an exponential growth of the petition. If everyone finds just two more supporters within two days, we will already have 100000 signatures in about two weeks!

  Kind regards
  Martin

 • Änderungen an der Petition

  στον/-ην/-ο 12.02.2021

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • στον/-ην/-ο 29.07.2021

  Decreasing emissions is important

 • Edmunds Okmanis Cietokšņa iela

  στον/-ην/-ο 30.04.2021

  Save something of this planet for my children before its too messed up

 • Tilburg

  στον/-ην/-ο 30.04.2021

  Save our planet :)

 • liège

  στον/-ην/-ο 28.04.2021

  Le plastique c'est Le mal.

 • Alexander Wessing , Sacramento

  στον/-ην/-ο 23.04.2021

  too much plastic in the world not being paid for or removed

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/european-commission-less-microplastic-emissions-from-washing-machines-adjust-energy-label/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition