Finanzen

Elitsa Vasileva ebaõiglaseid tingimusi tarbijalepingutes käsitleva direktiivi 93/13/EMÜ väidetava rikkumise kohta Bulgaarias 

Елица Василева
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja väitel on Bulgaaria õigusaktid vastuolus direktiiviga 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes. Tema arvamuse kohaselt ei vasta Bulgaaria tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 417 kohased Bulgaaria kohtumenetlused direktiivis sätestatud nõuetele ja nendega rikutakse õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, mis on ette nähtud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

Thank you for your support, Елица Василева

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now