Rechtstaatlichkeit

Dwar in-nuqqas ta' traspożizzjoni tad-Direttiva 2009/73/KE fil-liġi Griega 

Fotios Giovannopoulos
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant għandu dubji dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva 2009/73/KE fil-liġi Griega. Huwa jallega li din ma seħħitx, jew ma saritx b'mod korrett. F'dan ir-rigward, huwa jsostni li l-Liġi Griega 4001 tal-2011 ma tlestietx u mhijiex fis-seħħ fir-rigward tal-konsum tal-gass naturali.Speċifikament, huwa jagħmel il-mistoqsijiet li ġejjin:1. It-termini tad-Direttiva 2009/73/KE huma inkondizzjonati u ċari u preċiżi biżżejjed?2. It-termini tad-Direttiva 2009/73/KE jagħtu drittijiet lill-individwi kontra l-Istat Grieg? Id-deċiżjonijiet tal-Qrati Griegi għandhom jikkonformaw mad-Direttiva 2009/73/KE?

Thank you for your support, Fotios Giovannopoulos

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international