Οικογένεια

Duvets should definitely be called Quilts.

Η αναφορά απευθύνεται σε
Government
14 Υποστηρικτές
3% έχει επιτευχθεί 500 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Ιανουαρίου 2022
  2. Συλλογή ακόμα > 5 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

I want to change the name duvet to quilt. This is a matter of extreme importance and I think the government would be doubtless that my matter would pass through in seconds.

Αιτιολόγηση

This is extremely important for a number of reasons. I am passionate about the matter.

  1. The name \\\'duvet\\\' seems like a luxury item, poorer familys will not even bother to take the time to walk to a shop to buy the luxury duvet, which could change their life. If it was called a quilt, it would seem like a must-have for all familys and they would take the time to buy one as it seems as a less expensive item.
  2. Everone knows it is easier to say quilt rather than duvet.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Roscoe Brown από Reading
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

This could change thousands if not millions of lives due to the new invigorated desire to get a quilt which they would not do if it was called duvet. This can help people in poverty, need and in utter helplessness. If your are decent, SIGN THIS NOW!

I cannot possibly think of an argument to this incredible petition. #upwithquilts

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

στον/-ην/-ο 27.04.2022

cos people calling them duvets are silly

στον/-ην/-ο 07.03.2022

This is vital for the countries economy.

στον/-ην/-ο 04.02.2022

This is vital. Absolutely vital. Without this, millions of innocent lives are at stake, freezing in the cold just because the so called "duvets" are too expensive. The public is at stake here, all must sign.

στον/-ην/-ο 04.02.2022

This is important to me because if I don't sign this petition (which I know is not school related) I will get bad luck so ... Go quilts yay!

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/duvets-should-definitely-be-called-quilts/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα