Gesundheit

By Sergio Santamaría Santigosa (Spanish) on the management of the COVID-19 crisis in Spain 

Sergio Santamaría Santigosa
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks uurima, kuidas on Hispaania ametiasutused COVID-19 pandeemia põhjustatud tervisekriisi hallanud. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et kuigi Hispaania valitsus oli 2020. aasta jaanuari lõpus teadlik tõsisest olukorrast Hiinas ja Itaalias, ei võtnud ta vastu ühtegi poliitilist otsust, millega oleks Hispaania kodanikke hoiatatud ohtude eest rahvatervisele, mida viiruse levik võib põhjustada. Petitsiooni esitaja rõhutab, et valitsus on vastupidiselt teaduslikele ja rahvusvahelistele soovitustele ohu vähendamiseks isegi soovitanud inimestel koonduda, nagu toimus näiteks rahvusvahelisel töötavate naiste päeval 8. märtsil 2020. Petitsiooni esitaja väidab, et üldiste huvide tagamise asemel varjati teavet ideoloogilistel ja poliitilistel põhjustel ning erakondade huvides. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et nii tõsises olukorras peaksid esikohal olema läbipaistvus ja Hispaania üldsuse õigus saada teavet. Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu sellele, et tuleb kindlaks määrata poliitiline ja sotsiaalne vastutus ning Euroopa institutsioonid peavad tagama ELi kodanike tervise ning kehalise ja vaimse puutumatuse.

Thank you for your support, Sergio Santamaría Santigosa

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international