Επιτυχία
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Wir wollen den Stream bei ask.fm wieder haben

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Ask.fm
1.165 Υποστηρικτές
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε 2013
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!


Änderungen an der Petition

Ώρα 28.06.2013 15:23

Ergänzung
Neue Begründung: Gerade der Stream machte doch die Faszination an askfm aus. Konnte man doch unterhaltsame und interessante Antworten von völlig Fremden Leuten finden, diese liken oder ergänzende Fragen stellen. Zahlreiche Freundschaften wurden dadurch gebildet. Gab es zum Beispiel aktuelle Ereignisse konnte man schnell die Meinung und Fragen dazu vieler andere Nutzer ausfindig machen. Ohne die Streamfunktion ist askfm einfach viel langweiliger, man kann nur mit den immer gleichen Freunden schreiben und es kommt kaum noch zu einem lustigen Beisammensein in einer entspannten Atmosphäre.

LEUTE WAS EXTREM WICHTIG IST: VERBREITET DIESE PETITION AN EURE FREUNDE EINFACH JEDEM DIE FRAGE STELLEN WENN NUR 2 FREUNDE VON JEDEM AUCH UNTERSCHREIBEN VERBREITET SICH DAS GANZE EXPONENTIELL (DAS BEDEUTET SEHR VIEL FÜR ALLE NICHT GYMNASIER UNTER EUCH)


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα