Περιοχή: Κουρ

Sagt es laut, seid solidarisch mit Monika Schmid! Feiert miteinander zu Seinem Gedächtnis!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Katholik:innen
1.449
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Σεπτεμβρίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα