Kultúra

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
European Commission; EU Member States
8 599

Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.

8 599

Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.

  1. Zahájená 2020
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz