Култура

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Петицията е адресирана
European Commission; EU Member States
8.599 поддържащ
Вносителят на петицията не е подал петиция.
  1. Започна 2020
  2. Колекцията приключи
  3. Подадено
  4. Диалог
  5. Провалени

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега