Εξωτερική πολιτική

#letsstopawar - Keep the EU a peace project!

Η αναφορά απευθύνεται σε
European Committee
240
12% έχει επιτευχθεί 2.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Ιουλίου 2022
  2. Συλλογή ακόμα > 4 εβδομάδες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευτούν . Εσείς αποφασίζετε ποιος μπορεί να δει την υποστήριξή σας. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή .

28/5/23, 2:23 π.μ.

We also demand that the forced recruitment of soldiers from EU countries be prohibited!
added.


Neuer Petitionstext:

The goal of the initiative is suggesting weapons embargo in whole European Union.

And eventually bringing peace back.

The EU is called upon to ban all deliveries of arms from the 27 member states that are made directly or indirectly (e.g. via transit countries) to Russia or Ukraine or other states (directly or indirectly) involved in armed conflicts.Ukraine.

An arms export embargo for these states similar to the one that existed in the three decades ago (www.france24.com/en/20200901-us-partially-lifts-three-decade-old-arms-embargo-on-cyprus)

for mentioned states involved in armed conflict is also necessary!

We also demand that the forced recruitment of soldiers from EU countries be prohibited!

The E.U. is a peace project. Warmongering has no place here!

We urge the institution to reach out its hand and stand up for peace talks like businessman Naftali Bennett tried last year ago.

We explicitly do not want the continent to sink back into chaos and perish!


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 240


24/5/23, 12:46 μ.μ.

This sounds much better and makes more sense. The wording is more expressive.


Neuer Petitionstext:

ThisThe goal of the initiative is asuggesting callweapons toembargo actionin adressedwhole toEuropean MadamUnion.

And voneventually derbringing Leyen:peace back.

The E. C.EU is called upon to ban all deliveries of arms from the 27 member states that are made directly or indirectly (e.g. via transit countries) to RURussia or UAUkraine foror other states (directly or indirectly) involved in armed conflicts.

An arms export embargo for these states similar to the one that existed in the three decades ago (www.france24.com/en/20200901-us-partially-lifts-three-decade-old-arms-embargo-on-cyprus)

is also necessary!

The E.U. is a peace project. Warmongering has no place here!

We urge the institution to reach out its hand and stand up for peace talks like Israelsbusinessman Naftali Bennett tried last year ago.

We explicitly do not want the continent to sink back into chaos and perish!


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 239


9/5/23, 5:41 μ.μ.

Neutrality of petition assured for TikTok viewers.


Neuer Petitionstext:

This is a call to action adressed to Madam von der Leyen:

The E. C. is called upon to ban all deliverydeliveries of arms from allthe 27 member states of EU that are made directly or indirectly (e.g. via transit countries) to RU or UA for armed conflicts.

An arms export embargo for these states similar to the one that existed in the three decades ago (www.france24.com/en/20200901-us-partially-lifts-three-decade-old-arms-embargo-on-cyprus)

is also necessary!

The E.U. is a peace project. Warmongering has no place here!

We urge the insitutioninstitution to reach out its hand and stand up for peace talks like Israels Naftali Bennett tried last year ago.

We explicitly do not want the continent to sink back into chaos and perish!Neue Begründung:

Over the last two decades, the EUE.U. has repeatedly been known as a peace project.

Freedom of travel was often praised. But: Whatever one's opinion of the European community of values the time of the peace project and the freedom of travel are seriously endangered!

The European UnionE.U. is threatening to collapse and slide into war! It makes no big difference whether former EU states or non-EU member states participate in the CEE region with arms supplies or not. However, it must NEVER be tolerated that weapons are being supplied from EU to warwarring parties no matter what kind.

Although it has always been saidtold that we don't do such things. As an exampleexample, the EUEuropean Union should not be a debt union. Now the European Commission is again acting outside the self-imposed rules and interfering in a conflict of two neighbouring states of the post-Soviet space.

The European UnionE.U. introduced a "European Code of Conduct on Arms Exports" in 1998.

In August 2022, Amnesty International (a non-profit organization that promotes human rights) stated that the Ukrainian army was "[...]Using hospitals for military purposes[...]" which "[...]is a clear violation of international humanitarian law[...]".

It should be said that Amnesty International has already pointed out violations of international humanitarian law with regard to the USA, China (e.g. capital punishment) and Russia (war related) where misconduct had been reported aswellas well by Amnesty.

ThereforeTherefore, this organization can be considered neutral.

To come back to the code of conduct: One of the criteria, that had been defined by the EUE.U. statetsstates was "2.  Criterion Two: Respect for human rights in the country of final destination as well as respect by that country of international humanitarian law.".

How can it therefore be justifiable to supply weapons to this country?

This isclearly clearlyseems to be a violation of the EUE.U. Code of Conduct on Arms Exports.

Is thatviolating the own codex clever? Shouldn't one at least honestly ask the people (hold a referendum) before setting such actions?

The purpose of this petition is to give citizens ofin E.U. living all over the entire European Unionworld the opportunity to vetostop the decisioncurrent situation and to remind the Commission that the member states have committed themselves to keepingmaintain theand peace.maybe even embrace peace!

GermanyBut there's more to take into account before to decide what is sendingright tanksand to Ukraine now. But not onlywhat is Russia threatening Germany for this behaviour as President Putin is been reminded of WW2 whereas President Zelensky demands more weapons.One Twitter-quote in the direction of Germany goes:"[...] 78 years after 1945 a German leader is, in a devious way, supporting genocidal Nazi aggression" .The neutral Austrian government decided to provice the government in Kyiv with 5 Million euros officially for infrastructure.wrong:

Corruption also is a big problem unluckily in the mentioned statesstates(UA ofaswell Russiaas and Ukraine.RU).

E.g. , the NGO "Transparency International" pointed out recently:

"TransparencyTransparency International ranked Ukraine 120th116th out of 182180 countries in terms of corruption, landingRussia itwas inranked the137th secondout spotof in180 Europecountries in 2018."countries.

Great BritainBritain, former EU-member state is delivering uranium rounds to UkraineUA as part of an aid package.

Armor piercing weapons containing depleted uranium – bombs or grenades are weapons that are still accessible in various countries of the world, despite the questions about the legality of their use in past war /war like conflicts e. g. In former Yugoslavia.

Currently only a hand full of European Union member states are not sending any weapons directly to RussiaRU or Ukraine.UA.

Never before from my point of view has the participation for a war in every single state of the European Union been so numerous as this time! I find the news coming in day after day making people like myselfe more and more anxious really alarming!

We are NOT affiliated to any political organization thus independant human beings that alarming.just want peace!

How do you see it? Will you support us to make a difference? Its urgent! Therfore together #letsstopawar .

Sources:

www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/

english.almayadeen.net/news/politics/zelenskys-fall-to-grace-in-the-westwww.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/

www.kmu.gov.ua/en/news/avstriia-pererakhuie-5-mln-ievro-u-fond-enerhetychnoi-pidtrymky-ukrainywww.transparency.org/en/countries/ukraine

www.transparency.org/en/countries/russia

www.businessinsider.com/putin-slams-germany-for-sending-tanks-to-ukraine-hints-at-russia-nukes-2023-2

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628317/EPRS_ATA(2018)628317_EN.pdf"UKRAINIAN WAR: AUSTRIA, HUNGARY, IRELAND AND MALTA FAIL TO SUPPLY ARMS", 23rd August 2022https://thestoriest.com/world/79197.htmlA Twitter-User @nickreeves9876 claiming Scholz to support "Nazi aggression"https://twitter.com/nickreeves9876/status/1617049365146918912?s=20www.euractiv.com/section/politics/news/austria-hungary-agree-on-not-sending-weapons-to-ukraine/

www.breakinglatest.news/world/ukraine-london-reveals-we-will-supply-kiev-with-depleted-uranium-shells-world

militarywatchmagazine.com/article/britain-depleted-uranium-ukraine-redlines


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 234


9/5/23, 5:03 μ.μ.

Sounds better like this in my opinion ...

Info about NGO added


Neuer Petitionstext:

This is a call to action adressed to Madam von der Leyen:

The E. C. is called upon to ban all delivery of arms from all 27 member states of EU that are made directly or indirectly (e.g. via transit countries) to RU or UA for armed conflicts.

An arms export embargo for these states similar to the one that existed in the three decades ago (www.france24.com/en/20200901-us-partially-lifts-three-decade-old-arms-embargo-on-cyprus)

is also necessary!

The E.U. is a peace project. Warmongering has no place here!

We urge the insitution to reach out its hand and stand up for peace talks like Israels Naftali Bennett tried last year ago.

We explicitly do not want the continent to sink back into chaos and perish.perish!Neue Begründung:

Over the last two decades, the EU has repeatedly been dubbedknown as a "peacepeace project".project.

Freedom of travel was often praised. But: Whatever one's opinion of the European community of values the time of the peace project and the freedom of travel are seriously endangered!

The European Union is threatening to collapse and slide into war! It makes no big difference whether former EU states or non-EU member states participate in the CEE region with arms supplies or not. However, it must NEVER be tolerated that weapons are being supplied from EU to war parties no matter what kind.Not only is it wrong for the EU to support a war by supplying weapons but it is also wrong to interfere militarily in the affairs of non-EU states!

Although it has always been said that we don't do such things. As an example the EU should not be a debt union. Now the European Commission is again acting outside the self-imposed rules and interfering in a conflict of two neighbouring states of the post-Soviet space.

The European Union introduced a "European Code of Conduct on Arms Exports" in 1998.

In August 2022, Amnesty International (a non-profit organization that promotes human rights) stated that the Ukrainian army was "[...]Using hospitals for military purposes[...]" which "[...]is a clear violation of international humanitarian law[...]".

It should be said that Amnesty International has already pointed out violations of international humanitarian law with regard to the USA, China (e.g. capital punishment) and Russia (war related) where misconduct had been reported aswell by Amnesty.

Therefore this organization can be considered neutral.

To come back to the code of conduct: One of the criteria, that had been defined by the EU statets was "2.  Criterion Two: Respect for human rights in the country of final destination as well as respect by that country of international humanitarian law.".

How can it therefore be justifiable to supply weapons to this country?

This is clearly a violation of the EU Code of Conduct on Arms Exports.

Is that clever? Shouldn't one at least honestly ask the people (hold a referendum) before setting such actions?

The purpose of this petition is to give citizens of the entire European Union the opportunity to veto the decision and to remind the Commission that the member states have committed themselves to keeping the peace.

Germany is sending tanks to Ukraine now. But not only is Russia threatening Germany for this behaviour as President of Russia Putin is been reminded of "Stalingrad"WW2 andwhereas President of Ukraine Zelensky demands more weapons.

GermanyOne hasTwitter-quote a hard time staying neutral. Pro-Ukrainian activists even insultedin the Germandirection Chancellorof for hesitating on his descision whether to deliver tanks or not.For example a Twitter-quoteGermany goes:"[...] 78 years after 1945 a German leader is, in a devious way, supporting genocidal Nazi aggression" .

The "neutral"neutral Austrian government decided to provice the government in Kyiv with 5 Million euros officially for infrastructure.

ButCorruption thatsalso notis toa saybig itproblem mightin endthe upmentioned somewherestates elseof orRussia forand further weapon deliveries.Ukraine.

SinceE.g. not-for-profitthe organizationNGO "Transparency International" pointed out:out recently:

"Transparency International ranked Ukraine 120th out of 182 countries in terms of corruption, landing it in the second spot in Europe in 2018."

Great Britain former EU-member state is delivering uranium rounds to Ukraine as part of an aid package.

Armor piercing weapons containing depleted uranium – bombs or grenades are weapons that are still accessible in various countries of the world, despite the questions about the legality of their use in past war /war like conflicts e. g. In former Yugoslavia.

Currently only EUa hand full of European Union member states are not sending any weapons directly to Russia or Ukraine are Ireland, Hungary, Malta and Austria.Ukraine.

Never before from my point of view has the participation for a war in every single state of the European Union been so numerous as this time! I find that alarming.

How do you see it?

Sources:

www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/

english.almayadeen.net/news/politics/zelenskys-fall-to-grace-in-the-west

www.kmu.gov.ua/en/news/avstriia-pererakhuie-5-mln-ievro-u-fond-enerhetychnoi-pidtrymky-ukrainy

www.businessinsider.com/putin-slams-germany-for-sending-tanks-to-ukraine-hints-at-russia-nukes-2023-2

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628317/EPRS_ATA(2018)628317_EN.pdf

"UKRAINIAN WAR: AUSTRIA, HUNGARY, IRELAND AND MALTA FAIL TO SUPPLY ARMS", 23rd August 2022

thestoriest.com/world/79197.html

A Twitter-User @nickreeves9876 claiming Scholz to support "Nazi aggression"

twitter.com/nickreeves9876/status/1617049365146918912?s=20

www.breakinglatest.news/world/ukraine-london-reveals-we-will-supply-kiev-with-depleted-uranium-shells-world

militarywatchmagazine.com/article/britain-depleted-uranium-ukraine-redlines


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 234


9/5/23, 4:40 μ.μ.

Sounds better like this in my opinion ...


Neuer Titel: #letsstopawar Mrs. President von der Leyen- Stop delivery of arms - Keep the EU a peace project!

Neuer Petitionstext:

This is a call to action adressed to the President UrsulaMadam von der Leyen the head of the European Commission:Leyen:

EuropeanThe Commission E. C. is called upon to ban all delivery of arms from all 27 member states of EU that are made directly or indirectly (e.g. via transit countries) to RussiaRU or UkraineUA for wararmed purposes.conflicts.

An arms export embargo for these states similar to the one that existed in the casethree ofdecades Cyprusago (www.france24.com/en/20200901-us-partially-lifts-three-decade-old-arms-embargo-on-cyprus)

is also necessary!

The EUE.U. is a peace project. Warmongering has no place here!

We explicitly do not want Europethe continent to sink back into deathchaos and chaos.perish.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 234


7/5/23, 6:14 π.μ.

Precisely described what the differences are and mentioned the number of members the EU currently has.
Added role of responsibility that Mrs. von der Leyen has.


Neuer Petitionstext:

TheThis Europeanis Commission,a incall particularto action adressed to the President Ursula von der Leyen the head of the European Commission:

European Commission Mrs. von der Leyen is called upon to ban all delivery of arms from EUall 27 member states of EU that are made directly or indirectly (e.g. via transit countries) to Russia or Ukraine for war purposes.

An arms export embargo for these states similar to the one that existed in the case of Cyprus is also necessary!

The European UnionEU is a peace project. Warmongering has no place here!

We explicitly do not want Europe to sink back into death and chaos.Neue Begründung:

Over the last two decades, the European Union (EU)EU has repeatedly been dubbed a "peace project".

Freedom of travel was often praised. But: Whatever one's opinion of the European community of values the time of the peace project and the freedom of travel are seriously endangered!

The European Union is threatening to collapse and slide into war! It makes no big difference whether former EU states or non-EU member states participate in the CEE region with arms supplies or not. However, it must NEVER be tolerated that weapons are being supplied from EU to war parties no matter what kind.

Not only is it wrong for the EU to support a war by supplying weapons but it is also wrong to interfere militarily in the affairs of non-EU states!

Although it has always been said that we don't do such things. As an example the EU should not be a debt union. Now the European Commission is again acting outside the self-imposed rules and interfering in a conflict of two neighbouring states of the post-Soviet space.

The European Union introduced a "European Code of Conduct on Arms Exports" in 1998.

In August 2022, Amnesty International (a non-profit organization that promotes human rights) stated that the Ukrainian army was "[...]Using hospitals for military purposes[...]" which "[...]is a clear violation of international humanitarian law[...]".

It should be said that Amnesty International has already pointed out violations of international humanitarian law with regard to the USA, China (e.g. capital punishment) and Russia (war related) where misconduct had been reported aswell by Amnesty.

Therefore this organization can be considered neutral.

To come back to the code of conduct: One of the criteria, that had been defined by the EU statets was "2.  Criterion Two: Respect for human rights in the country of final destination as well as respect by that country of international humanitarian law.".

How can it therefore be justifiable to supply weapons to this country?

This is clearly a violation of the EU Code of Conduct on Arms Exports.

Is that clever? Shouldn't one at least honestly ask the people (hold a referendum) before setting such actions?

The purpose of this petition is to give citizens of the entire European Union the opportunity to veto the decision and to remind the Commission that the member states have committed themselves to keeping the peace.

Germany is sending tanks to Ukraine now. But not only is Russia threatening Germany for this behaviour as President of Russia Putin is been reminded of "Stalingrad" and President of Ukraine Zelensky demands more weapons.

Germany has a hard time staying neutral. Pro-Ukrainian activists even insulted the German Chancellor for hesitating on his descision whether to deliver tanks or not.

For example a Twitter-quote goes:"[...] 78 years after 1945 a German leader is, in a devious way, supporting genocidal Nazi aggression" .

The "neutral" Austrian government decided to provice the government in Kyiv with 5 Million euros officially for infrastructure.

But thats not to say it might end up somewhere else or for further weapon deliveries.

Since not-for-profit organization pointed out:

"Transparency International ranked Ukraine 120th out of 182 countries in terms of corruption, landing it in the second spot in Europe in 2018."

Great Britain former EU-member state is delivering uranium rounds to Ukraine as part of an aid package.

Armor piercing weapons containing depleted uranium – bombs or grenades are weapons that are still accessible in various countries of the world, despite the questions about the legality of their use in past war /war like conflicts e. g. In former Yugoslavia.

Currently only EU member states not sending any weapons directly to Russia or Ukraine are Ireland, Hungary, Malta and Austria.

Never before has the participation for a war in every single state of the European Union been so numerous as this time! I find that alarming.

How do you see it?

Sources:

www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/

english.almayadeen.net/news/politics/zelenskys-fall-to-grace-in-the-west

www.kmu.gov.ua/en/news/avstriia-pererakhuie-5-mln-ievro-u-fond-enerhetychnoi-pidtrymky-ukrainy

www.businessinsider.com/putin-slams-germany-for-sending-tanks-to-ukraine-hints-at-russia-nukes-2023-2

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628317/EPRS_ATA(2018)628317_EN.pdf

"UKRAINIAN WAR: AUSTRIA, HUNGARY, IRELAND AND MALTA FAIL TO SUPPLY ARMS", 23rd August 2022

thestoriest.com/world/79197.html

A Twitter-User @nickreeves9876 claiming Scholz to support "Nazi aggression"

twitter.com/nickreeves9876/status/1617049365146918912?s=20

www.breakinglatest.news/world/ukraine-london-reveals-we-will-supply-kiev-with-depleted-uranium-shells-world

militarywatchmagazine.com/article/britain-depleted-uranium-ukraine-redlines


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 234


1/5/23, 6:29 μ.μ.

Article about Britain added.
militarywatchmagazine.com/article/britain-depleted-uranium-ukraine-redlines
Other article(declassifieduk.org/britain-supplying-depleted-uranium-rounds-to-ukraine/) removed due to lack of space


Neue Begründung:

Over the last two decades, the European Union (EU) has repeatedly been dubbed a "peace project".

Freedom of travel was often praised. But: Whatever one's opinion of the European community of values the time of the peace project and the freedom of travel are seriously endangered!

The European Union is threatening to collapse and slide into war! It makes no difference whether former EU states or non-EU member states participate in the CEE region with arms supplies or not. However, it must NEVER be tolerated that weapons are supplied to war parties no matter what kind.

Not only is it wrong for the EU to support a war by supplying weapons but it is also wrong to interfere militarily in the affairs of non-EU states!

Although it has always been said that we don't do such things. As an example the EU should not be a debt union. Now the European Commission is again acting outside the self-imposed rules and interfering in a conflict of two neighbouring states of the post-Soviet space.

The European Union introduced a "European Code of Conduct on Arms Exports" in 1998.

In August 2022, Amnesty International (a non-profit organization that promotes human rights) stated that the Ukrainian army was "[...]Using hospitals for military purposes[...]" which "[...]is a clear violation of international humanitarian law[...]".

It should be said that Amnesty International has already pointed out violations of international humanitarian law with regard to the USA, China (e.g. capital punishment) and Russia (war related) where misconduct had been reported aswell by Amnesty.

Therefore this organization can be considered neutral.

To come back to the code of conduct: One of the criteria, that had been defined by the EU statets was "2.  Criterion Two: Respect for human rights in the country of final destination as well as respect by that country of international humanitarian law.".

How can it therefore be justifiable to supply weapons to this country?

This is clearly a violation of the EU Code of Conduct on Arms Exports.

Is that clever? Shouldn't one at least honestly ask the people (hold a referendum) before setting such actions?

The purpose of this petition is to give citizens of the entire European Union the opportunity to veto the decision and to remind the Commission that the member states have committed themselves to keeping the peace.

Germany is sending tanks to Ukraine now. But not only is Russia threatening Germany for this behaviour as President of Russia Putin is been reminded of "Stalingrad" and President of Ukraine Zelensky demands more weapons.

Germany has a hard time staying neutral. Pro-Ukrainian activists even insulted the German Chancellor for hesitating on his descision whether to deliver tanks or not.

For example a Twitter-quote goes:"[...] 78 years after 1945 a German leader is, in a devious way, supporting genocidal Nazi aggression" .

The "neutral" Austrian government decided to provice the government in Kyiv with 5 Million euros officially for infrastructure.

But thats not to say it might end up somewhere else or for further weapon deliveries.

Since not-for-profit organization pointed out:

"Transparency International ranked Ukraine 120th out of 182 countries in terms of corruption, landing it in the second spot in Europe in 2018."

Great Britain former EU-member state is delivering uranium rounds to Ukraine.Ukraine as part of an aid package.

Armor-piercingArmor piercing weapons containing depleted uranium – bombs or grenades are weapons that are still accessible in various countries of the world, despite the questions about the legality of their use in past war /war like conflicts e. g. In former Yugoslavia.

Currently only EU member states not sending any weapons directly to Russia or Ukraine.areUkraine are Ireland, Hungary, Malta and Austria.

Never before has the participation for a war in every single state of the European Union been so numerous as this time! I find that alarming.

How do you see it?

Sources:

www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/

english.almayadeen.net/news/politics/zelenskys-fall-to-grace-in-the-west

www.kmu.gov.ua/en/news/avstriia-pererakhuie-5-mln-ievro-u-fond-enerhetychnoi-pidtrymky-ukrainy

www.businessinsider.com/putin-slams-germany-for-sending-tanks-to-ukraine-hints-at-russia-nukes-2023-2

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628317/EPRS_ATA(2018)628317_EN.pdf

"UKRAINIAN WAR: AUSTRIA, HUNGARY, IRELAND AND MALTA FAIL TO SUPPLY ARMS", 23rd August 2022

thestoriest.com/world/79197.html

A Twitter-User @nickreeves9876 claiming Scholz to support "Nazi aggression"

twitter.com/nickreeves9876/status/1617049365146918912?s=20

www.breakinglatest.news/world/ukraine-london-reveals-we-will-supply-kiev-with-depleted-uranium-shells-world

declassifieduk.org/britain-supplying-depleted-uranium-rounds-to-ukraine/militarywatchmagazine.com/article/britain-depleted-uranium-ukraine-redlines


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 2321/5/23, 10:37 π.μ.

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich möchte Sie vorwarnen. Beim nächsten Urlaub in Spanien könnte es passieren, (wer weiß) dass Sie einen Radiospot für unsere Petition in englischer Sprache hören.
Billig war das nicht aber die Waffenlieferungen müssen einfach aufhören!
In diesem Sinne einen angenehmen Mai!

Mit besten Grüßen
Ihr Benjamin aus Wien,


24/4/23, 8:24 μ.μ.

typos


Neue Begründung:

Over the last two decades, the European Union (EU) has repeatedly been dubbed a "peace proect". project".

Freedom of travel was often praised. But: Whatever one's opinion of the European community of values the time of the peace project and the freedom of travel are seriously endangered!

The European Union is threatening to collapse and slide into war! It makes no difference whether former EU states or non-EU member states participate in the CEE region with arms supplies or not. However, it must NEVER be tolerated that weapons are supplied to war parties no matter what kind.

Not only is it wrong for the EU to support a war by supplying weapons but it is also wrong to interfere militarily in the affairs of non-EU states!

Although it has always been said that we don't do such things. As an example the EU should not be a debt union. Now the European Commission is again acting outside the self-imposed rules and interfering in a conflict of two neighbouring states of the post-Soviet space.

The European Union introduced a "European Code of Conduct on Arms Exports" in 1998.

In August 2022, Amnesty International (a non-profit organization that promotes human rights) stated that the Ukrainian army was "[...]Using hospitals for military purposes[...]" which "[...]is a clear violation of international humanitarian law[...]".

It should be said that Amnesty International has already pointed out violations of international humanitarian law with regard to the USA, China (e.g. capital punishment) and Russia (war related) where misconduct had been reported aswell by Amnesty.

Therefore this organization can be considered neutral.

To come back to the code of conduct: One of the criteria, that had been defined by the EU statets was "2.  Criterion Two: Respect for human rights in the country of final destination as well as respect by that country of international humanitarian law.".

How can it therefore be justifiable to supply weapons to this country?

This is clearly a violation of the EU Code of Conduct on Arms Exports.

Is that clever? Shouldn't one at least honestly ask the people (hold a referendum) before setting such actions?

The purpose of this petition is to give citizens of the entire European Union the opportunity to veto the decision and to remind the Commission that the member states have committed themselves to keeping the peace.

Germany is sending tanks to Ukraine now. But not only is Russia threatening Germany for this behaviour as President of Russia Putin is been reminded of "Stalingrad" and President of Ukraine Zelensky demands more weapons.

Germany has a hard time staying neutral. Pro-Ukrainian activists even insulted the German Chancellor for hesitating on his descision whether to deliver tanks or not.

For example a Twitter-quote goes:"[...] 78 years after 1945 a German leader is, in a devious way, supporting genocidal Nazi aggression" .

The "neutral" Austrian government decided to provice the government in Kyiv with 5 Million euros officially for infrastructure.

But thats not to say it might end up somewhere else or for further weapon deliveries.

Since not-for-profit organization pointed out:

"Transparency International ranked Ukraine 120th out of 182 countries in terms of corruption, landing it in the second spot in Europe in 2018."

Great Britain former EU-member state is delivering uranium rounds to Ukraine.

Armor-piercing weapons containing depleted uranium – bombs or grenades are weapons that are still accessible in various countries of the world, despite the questions about the legality of their use in past war /war like conflicts e. g. In former Yugoslavia.

Currently only EU member states not sending any weapons directly to Russia or Ukraine.are Ireland, Hungary, Malta and Austria.

Never before has the participation for a war in every single state of the European Union been so numerous as this time! I find that alarming.

How do you see it?

Skurces:Sources:

www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/

english.almayadeen.net/news/politics/zelenskys-fall-to-grace-in-the-west

www.kmu.gov.ua/en/news/avstriia-pererakhuie-5-mln-ievro-u-fond-enerhetychnoi-pidtrymky-ukrainy

www.businessinsider.com/putin-slams-germany-for-sending-tanks-to-ukraine-hints-at-russia-nukes-2023-2

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628317/EPRS_ATA(2018)628317_EN.pdf

"UKRAINIAN WAR: AUSTRIA, HUNGARY, IRELAND AND MALTA FAIL TO SUPPLY ARMS", 23rd August 2022

thestoriest.com/world/79197.html

A Twitter-User @nickreeves9876 claiming Scholz to support "Nazi aggression"

twitter.com/nickreeves9876/status/1617049365146918912?s=20

www.breakinglatest.news/world/ukraine-london-reveals-we-will-supply-kiev-with-depleted-uranium-shells-world

declassifieduk.org/britain-supplying-depleted-uranium-rounds-to-ukraine/


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 230


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα