Εικόνα της αναφοράς Arbeitszeit: Ein Ehrenamt darf nicht zur Arbeitszeit gehören!

Arbeitszeit: Ein Ehrenamt darf nicht zur Arbeitszeit gehören!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
4.228
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2012
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

11/10/18, 8:11 μ.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


21/3/12, 5:01 π.μ.

Die Freiwillige Feuerwehr wurde noch mit in die Aufzählung der Bereiche mit ehrenamtlichen aufgenommen!
Neue Begründung: Viele gemeinnützige Organisationen arbeiten mit ehrenamtlichen Helfern. Ohne diese ehrenamtlichen Helfer wären viele Angebote gar nicht möglich.

Sei es in Sportvereinen, in der Gemeindebibliothek, in Trauergruppen, in der Jugendarbeit, die Essensausgabe bei der Tafel, die Kinderschwimmgruppe Kinderschwimmgruppe, der Freiwilligen Feuerwehr oder auch im Katastrophenschutz.

Viele Sportvereine können nur günstige Sportangebote anbieten, weil dies mit ehrenamtlichen Trainern durchgeführt wird und ermöglichen so auch einkommensärmeren Familien die Teilnahme an Sportangeboten.
Die Jugendarbeit lebt vom Ehrenamt, auch, damit Jugendliche von der Straße geholt werden können.

Der Katastrophenschutz besteht aus dem Ehrenamt. Damit diese ehrenamtlichen Helfer kompetent bei Großschadenslagen reagieren können, benötigen diese eine dementsprechende Übung.

Einem Arbeitnehmer mit einer 41 Stunden Woche würden so nur noch 7 Stundenfür eine ehrenamtliche Tätigkeit zur Verfügung stehen.

Dementsprechend bitten wir, das Ehrenamt, um dieses zu erhalten, von dieser
Regelung auszuschließen.


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα