Region: Aalter
Success
Environment

Red Oostmolen!

Petition is directed to
gemeente Aalter
1,121 supporters

Petition has contributed to the success

1,121 supporters

Petition has contributed to the success

 1. Launched May 2023
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Success

The petition was successful!

Immo Belinvest vraagt de verkaveling aan van de Oostmolenbeekvallei. Het wil meer dan 14 hectare open ruimte aansnijden om 319 wooneenheden te realiseren. Dat is het volume van een klein dorp (meer dan Poeke bijvoorbeeld). Het is onaanvaardbaar dat deze open ruimte wordt volgebouwd.
In een vorige procedure vernietigde de provincie de beslissing van de gemeente. We vragen het gemeentebestuur opnieuw om deze verkaveling niet toe te staan.

Reason

Vijf redenen waarom deze verkaveling geen goed idee is

 1. De Oostmolenbeekvallei is de laatste open ruimte die vlot te voet bereikbaar is vanuit het centrum. Zorg dus voor toegankelijkheid en kies voor een publieke functie als rustpunt voor bewoners van Aalter.
 2. 319 extra wooneenheden zorgen voor honderden extra auto’s die een ongewenste extra verkeersdruk met zich meebrengen.
 3. De Oostmolenbeekvallei is risicogevoelig voor wateroverlast en functioneert op dit moment als waterbuffer. De geplande verharding vormt een belemmering voor insijpeling naar het grondwater.
 4. Het Vlaams beleid heeft als intentie paal en perk te stellen aan het aansnijden van open ruimte (‘betonstop’). Het lokaal bestuur van Aalter heeft nu de kans om bij te dragen aan de realisatie van deze intentie.
 5. De natuurwaarde van het gebied wordt onherroepelijk aangetast. Waardevol bos en grasland verdwijnt. In dit gebied leven reeën, buizerds, sperwers, spechten en vinden we planten als bosanemoon en speenkruid.

Lees ons bezwaarschrift op http://www.npmeetjesland.be/redoostmolen.
Je kan ons ook steunen door deel te nemen aan de sneukeltoer op 4 juni.
Bedankt voor je steun!
RedOostmolen, Natuurpunt Aalter en Natuurpunt & Partners Meetjesland

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

News

 • Beste sympathisant,

  Vorige week hadden we zeer positief nieuws: de Raad voor Vergunningsbetwisting oordeelde dat de aanvraag én vergunning voor de verkaveling van Oostmolen gebaseerd zijn op een onwettig Principieel Akkoord (PRIAK). Deze beslissing werd genomen in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een verkaveling opgestart in 2022. De gemeente had de vergunning afgeleverd. De provincie had de vergunning vernietigd. De Raad voor vergunningbetwisting bevestigde de vernietiging door de provincie.

  In het voorjaar van 2023 werd een nieuwe procedure opgestart. Gezien jullie massale steun (1.121 handtekeningen) en de duidelijke stelling dat de PRIAK onwettig is was het voor ons een evidentie dat geen nieuwe vergunning... further

 • Beste sympathisant,

  We hebben zeer goed nieuws: de megaverkaveling in Oostmolen is voorlopig van de baan.

  De Raad voor Vergunningsbetwisting heeft vastgesteld dat de aanvraag én vergunning voor de verkaveling van Oostmolen gebaseerd zijn op een onwettig Principieel Akkoord. Zo’n 'Priak' is nodig voor het aansnijden van een woonuitbreidingsgebied. Het voormalig provinciebestuur en het gemeentebestuur hebben in 2018 onzorgvuldig gehandeld bij de beslissing over dit Priak, zo stelt de Raad.

  Het provinciebestuur heeft op 7 juli 2022 de verkavelingsvergunning, die was verleend door het gemeentebestuur, vernietigd. Immo Belinvest heeft tegen deze vernietiging beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de hoogste rechtbank... further

 • Beste sympathisant,

  Dank voor je steun voor het behoud van de mooie vallei van de Oostmolenbeek. Om deze petitie kracht bij te zetten, organiseren we op zondag 4 juni een sneukeltocht. Door massaal aanwezig te zijn steun je onze acties voor het behoud van deze waardevolle groene long.
  Jij kan helpen!

  1. WANDEL EN SNEUKEL MEE OP ZONDAG 4 JUNI 2023
  3 of 8 km wandelen door het prachtige gebied:
  - met een hapje en een drankje
  - onderweg info over historiek en natuur
  - mee fantaseren over een betere toekomst voor de vallei
  - speel- en schminkgelegenheid voor de kinderen
  - muzikale omlijsting door Sherman

  Deelname: € 15 (volw.) / € 5 (kinderen)
  Meer info en inschrijven vóór 28/05: www.natuurpunt.be/agenda/sneukeltoer-redoostmolen-61303

  2.... further

Ook planten als ossentong en vogelmelk aangetroffen. Plantenrijk waardevol gebied.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now