Peticione në Περιφερειακή Ενότητα Πάρου

Njoftimi i peticioneve të reja në Περιφερειακή Ενότητα Πάρου

Më tregoni për peticione të reja në këtë rajon.
Jam dakord që adresa ime e emailit të ruhet me qëllim të dërgimit të peticioneve. Unë mund ta anulloj këtë pëlqim në çdo kohë.


të dhëna bazike

të dhëna kuorum

informacioni kontaktit

Peticion me shkrim në adresën postare


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani