Region: Bulgaria
Energy

Отлагане на отказа от въглища до 2049 г. и изготвяне на реалистичен план за преход към ВЕИ

Petition is directed to
Народно събрание на България, Народното събрание на България, президент на България Румен Радев
49 supporters
0% achieved 10,000 for collection target
49 supporters
0% achieved 10,000 for collection target
 1. Launched 17/12/2023
 2. Time remaining 13 days
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

I agree that my data will be stored . I decide who can see my support. I can revoke this consent at any time .

 

На президента на България Румен Радев, на Народното събрание на България и на Съвета на министрите на България.

«Сигурността, здравето и живота на българските граждани следва да бъдат първостепенен приоритет», смята Румен Радев.

Ние, граждани на България и потребители на електроенергия, застъпваме се за енергийна сигурност и независимост на България, които са застрашени след приемането на решение от българския парламент да се откаже от въгления енергийен сектор.

Пропагандата срещу въглищата е изкуствена, чиновниците гонят се след парите от ЕС, а потребителите се сблъскват с електроенергийни затруднения. След 2-3 години ще се озовем в ситуация, когато топлоцентрали и въглищни мини закрити, персоналът разпуснат, запасите от въглища са изчерпани, доставчиците са намерили нови клиенти, а възобновяемите източници не се справят или ги няма. Ще трябва да закупуваме електроенергия от други държави на техните цени, може би дори въглища от САЩ с наценка от Германия.

Кратко, по фактите:

 • В ноември 2023 г., 150 000 домакинства в България останаха без ток. Мнозина бяха без ток за няколко дни. Причината е липсата на въглища за нашите ТЕЦ, откъдето идва дефицитът на електроенергия. Въпреки че всички обвиняват аварийни прекъсвания поради снеговалежи…
 • В страната няма налични запаси от въглища, а вносът е блокиран през цялата 2023 година,  според данните на Националния статистически институт на България. В същото време основните пропагандисти на «зелената енергия», включително Германия, увеличават добива и активно пълнят резервите си, внасяйки въглища от САЩ.
 • В медиите се говори за значително количество емисии на въглерод в България. Въпреки това, на световно ниво това е около 0,1% от общия обем. Китай и САЩ общо генерират над 40% от световните емисии, като Китай увеличава своите мощности (източник).
 • Повече от 50% от емисиите на въглерод в ЕС се генерират от Германия и Полша. Въпреки това Полша, където 70% от електроенергията се произвежда от въглени електроцентрали, е отложила крайният срок за отказ от въглища до 2049 година, след като подписа споразумения с профсъюзите (източник).
 • Квотите за емисии, с които ни заплашват, приносят на България повече пари, отколкото европейските финансови помощи. Нашият парламент се стреми към 4 млрд. лева от Европейския фонд за развитие. Въпреки това, продажбата на квоти за емисии само през 2022 г. заздрави бюджета на страната с 2 млрд. лева (източник). Къде са тези пари?! Там ще бъдат и 4 млрд. лева от Европейския съюз!
 • От май 2023 г. 100% от приходите от продажбата на емисионни квоти трябва да бъдат насочени към намаляване на емисиите и развитие на възобновяеми енергийни източници. Все пак няма отчети за модернизация на топлоцентрали с цел намаляване на емисиите или увеличаване на мощностите на ВЕИ. Колко от тези пари са били използвани за целеви мерки?!
 • У нас няма опит, инфраструктура и инвестиции за бърз переход към ВЕИ. Под ВЕИ се има предвид слънчева и вятърна енергетика. Дялът на тези източници в нашата енергийна система е относително нисък. Нямаме системи за съхранение на електроенергия, без които ВЕИ не могат да функционират пълноценно.
 • Германия развива и субсидира възобновяемите енергийни източници вече повече от 30 години, но все още силно зависи от въглища и увеличава запасите си поради отказ от руски газ. Въпреки това те са определили срокове за пълен преход към възобновяеми източници същата година като нашата - 2038. В този контекст нашият план за преход към възобновяеми източници изглежда просто нереалистичен.

Въз основа на това, ние изразяваме следните изисквания

 1. Възобновяване на експорта на въглища и създаване на оптимални запаси, за предотвратяване на дефицита на електроенергия в срок.
 2. Провеждане на разследване относно използването на средства, получени от продажбата на емисионни квоти за въглерод за 2022-2023 г. Къде и колко пари са били насочени и колко са били откраднати.
 3. Съставяне на прогноз за приходите и план за използването на средствата от продажбата на емисионни квоти за въглерод за 2024-2025 г.
 4. Създаване на квалифициран работен екип за разработване и изпълнение на реалистичен и безопасен план за преход към ВЕИ, с изчислена икономическа ефективност и необходими инвестиции. Промяна на срока за преход към ВЕИ и отказ от въглища до 2049 г. Да, това е логика: строим и пускаме в експлоатация нови енергийни мощности и след това изключваме старите.
 5. Съставете план за преквалификация и преместване на служителите от топлоцентрали и мини в нови длъжности, като се гарантира запазването на обещаните плащания, както направи Полша.
 6. Проучване на целесъобразността на запазването на запаси от въглища в страната и увеличаването на вноса. Намаляване на вътрешното добиване може да запази малките запаси от въглища в страната, като опитът на Германия показва, че това може да гарантира енергийна независимост в бъдеще. Увеличаването на вноса може да помогне за договаряне с доставчиците за по-изгодни цени на въглища.

Reason

Пропаганда срещу въглища: въглероден отпечатък и скъпи емисионни квоти - манипулация

В медиите от дълго време се провежда активна пропаганда срещу въглищата и въглищните ТЕЦ, като основните аргументи са загрижеността за околната среда и високите емисионни квоти за въглерод, които ще доведат до значително увеличение на цената на електроенергията.

Емисии на въглерод в България са пренебрежително малки в глобален мащаб - около 0,1% от общия обем. Китай и САЩ съвместно генерират над 40% от общите емисии. Докато ЕС налага зелената енергетика, страните с развиващи се икономики - Китай и Индия - увеличават въглеродната им мощност, а не само възобновяемите източници на енергия. Само през 2023 г. Китай строи 70 гигавата нови въглеродни електроцентрали (източник). Този брой ще нарасне до 270 гигавата до 2025 г. Индия и голямата част от Югоизточна Азия следват същия път.

Емисионните квоти принасят на България значително по-голяма сума в сравнение с предложените от ЕС пари. За някаква причина пропагандата срещу въглищата мълчи за факта, че парите, изкарани от продажбата на тези квоти, остават в страната. И тези суми всяка година са значително по-големи от предложените от Европейския фонд за развитие за отказ от въглища. Въпросът е: къде са тези пари? Дали са били използвани за развитие и модернизация на инфраструктурата? Може би са предприети мерки за подобряване на почистващите съоръжения или за развитие на ВЕИ? Не, не и отново - не!

Енергийната сигурност на България е под заплаха, инфраструктурата е слаба и не е готова за прехода към възобновяеми енергийни източници

В ноември-декември 2023 г. в социалните мрежи неустанно се говори за това, че в някои селища липсва електроенергия за няколко дни. Дори в столицата - София - се случват прекъсвания в електрозахранването.

Безспорно, аварийни ситуации имат място. Вместо да се използват проверени методи за производство на електроенергия и топлина, а парите от продажбата на емисионни квоти да се насочат към възстановяване, модернизация и поддържане на енергийните мрежи, чиновниците вземат решения, които са против интересите на народа, който ги е избрал.

Също така следва да се отбележи, че всички ВЕИ са сезонни и те са в противоречие със сезонността на електроенергията. Излишъкът на производство може да доведе до претоварване на мрежата, а липсата - до дефицит на електроенергия. Затова преходът към ВЕИ предполага изграждане на системи за съхранение и съхранение на енергия - акумулатори и батерии.

Изграждането на необходимата инфраструктура изисква значителни инвестиции и овладяване на нови технологии. Затова отказът от ТЕЦ в краткосрочен план изглежда разрушителен за енергетиката на България.

С оглед на нивото на корупция в страната, ние също така сме загрижени, че преходът към ВЕИ - както и всяко строителство - представлява възможност за обогатяване на властващите. 

Преходът към ВЕИ е неизбежен, но планът трябва да бъде реалистичен и динамичен

Ние сме за прехода към възобновяемите енергийни източници! В крайна сметка, това ще донесе по-голяма независимост, и в перспектива от 30 години това е оправдано, като се има предвид, че запасите на въглища в България при текущите нива на консумация ще стигнат само за 60 години.

Въпреки това, както показва опитът на други държави, преходът към ВЕИ е дълъг процес. Германия въвежда ВЕИ и субсидира инвестициите в зелена енергия от 1990-те години. През 2022 година само 48% от електроенергията в страната беше генерирана от ВЕИ. След като се отказа от руския газ, Германия коригира плановете си и се връща към доказаното гориво – въглища. И това въпреки заплашващите квоти за емисии на въглерод, с които ни заплашват.

Полша, чиято енергетика е още по-зависима от въглища, планира да се откаже от този източник само през 2049 година. При това Полша изхвърля в атмосферата приблизително 9 пъти повече въглерод от България.

Логичен въпрос: кой създаде плана за прехода на България и с каква цел?

Ни е необходим план за преход към зелена енергия, който е реален, стъпков, изпълним и безопасен от гледна точка на въздействие върху икономиката и живота на хората. Върху плана трябва да работи екип не само на правителството, но и независими експерти по енергетика, представители на потребителите, обществени дейци. Практици, а не теоретици, които мислят с цифрите на субсидиите от ЕС, които може да бъдат разкраднати.

Планът, стратегията - те са живи процеси, а не еднократни действия. Затова може и трябва да се променят и адаптират под реалностите.

Вторият нюанс е привличането на всички заинтересовани страни, които ще бъдат засегнати от стратегията. От обикновения потребител в провинцията до големите предприятия и международни партньори/клиенти. При необходимост - провеждане на референдум.

Споделете петицията в социалните мрежи, покажете я на колеги, приятели, познати! И благодарим на всички, които подкрепиха петицията, които не стоят настрана и не прехвърлят отговорността на другите!

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Translate this petition now

new language version

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

For the first time in history Bulgaria is movung from a net exporter to a net importer of energy. There is no plan or long-term strategy in place for the energy sector and its inevitable transformation. Around 50000 people are directly and indirectly involved in the coal sector and they will be left without jobs, as there is no plan or strategy or long-term vision to be implemented ...evertything is done on a day-to-day basis ans the only objrctive is to get money from the EU funding (to be shared among few)

on 19 Jan 2024

Защото работя в сферата на въгледобива и зная, че стабилността на енергийната система зависи от топлоелектрическите централи.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages. To the tools

Translate this petition now

new language version

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now