Region: Bulgaria
Energy

Отлагане на отказа от въглища до 2049 г. и изготвяне на реалистичен план за преход към ВЕИ

Petition is directed to
Народно събрание на България, Народното събрание на България, президент на България Румен Радев
49 supporters

Collection finished

49 supporters

Collection finished

 1. Launched December 2023
 2. Collection finished
 3. Prepare submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

12/19/2023, 17:25

Коригирали сме текста и добавили източник


Нов текст на петицията:

На президента на България Румен Радев, на Народното събрание на България и на Съвета на министрите на България.

«Сигурността, здравето и живота на българските граждани следва да бъдат първостепенен приоритет», смята Румен Радев.

Ние, граждани на България и потребители на електроенергия, застъпваме се за енергийна сигурност и независимост на България, които са застрашени след приемането на решение от българския парламент да се откаже от въгления енергийен сектор.

Пропагандата срещу въглищата е изкуствена, чиновниците гонят се след парите от ЕС, а потребителите се сблъскват с електроенергийни затруднения. След 2-3 години ще се озовем в ситуация, когато топлоцентрали и въглищни мини закрити, персоналът разпуснат, запасите от въглища са изчерпани, доставчиците са намерили нови клиенти, а възобновяемите източници не се справят или ги няма. Ще трябва да закупуваме електроенергия от други държави на техните цени, може би дори въглища от САЩ с наценка от Германия.

Кратко, по фактите:

 • В ноември 2023 г., 150 000 домакинства в България останаха без ток. Мнозина бяха без ток за няколко дни. Причината е липсата на въглища за нашите ТЕЦ, откъдето идва дефицитът на електроенергия. Въпреки че всички обвиняват аварийни прекъсвания поради снеговалежи…
 • В страната няма налични запаси от въглища, а вносът е блокиран през цялата 2023 година,  според данните на Националния статистически институт на България. В същото време основните пропагандисти на «зелената енергия», включително Германия, увеличават добива и активно пълнят резервите си, внасяйки въглища от САЩ.
 • В медиите говорятсе оговори значительномза уровнезначително выбросовколичество углеродаемисии на въглерод в Болгарии.България. ОднакоВъпреки втова, мировомна масштабесветовно этониво составляеттова примерное около 0,1% от общегообщия объема.обем. Китай и СШАСАЩ вместеобщо генерируютгенерират болеенад 40% общемировыхот выбросов,световните приемисии, этомкато Китай увеличиваетувеличава своисвоите мощности (източник).
 • Повече от 50% от емисиите на въглерод в ЕС се генерират от Германия и Полша. Въпреки това Полша, където 70% от електроенергията се произвежда от въглени електроцентрали, е отложила крайният срок за отказ от въглища до 2049 година, след като подписа споразумения с профсъюзите (източник).
 • Квотите за емисии, с които ни заплашват, приносят на България повече пари, отколкото европейските финансови помощи. Нашият парламент се стреми към 4 млрд. лева от Европейския фонд за развитие. Въпреки това, продажбата на квоти за емисии само през 2022 г. заздрави бюджета на страната с 2 млрд. лева (източник). Къде са тези пари?! Там ще бъдат и 4 млрд. лева от Европейския съюз!
 • От май 2023 г. 100% от приходите от продажбата на емисионни квоти трябва да бъдат насочени към намаляване на емисиите и развитие на възобновяеми енергийни източници. Все пак няма отчети за модернизация на топлоцентрали с цел намаляване на емисиите или увеличаване на мощностите на ВЕИ. Колко от тези пари са били използвани за целеви мерки?!
 • У нас няма опит, инфраструктура и инвестиции за бърз переход към ВЕИ. Под ВЕИ се има предвид слънчева и вятърна енергетика. Дялът на тези източници в нашата енергийна система е относително нисък. Нямаме системи за съхранение на електроенергия, без които ВЕИ не могат да функционират пълноценно.
 • Германия развива и субсидира възобновяемите енергийни източници вече повече от 30 години, но все още силно зависи от въглища и увеличава запасите си поради отказ от руски газ. Въпреки това те са определили срокове за пълен преход към възобновяеми източници същата година като нашата - 2038. В този контекст нашият план за преход към възобновяеми източници изглежда просто нереалистичен.

Въз основа на това, ние изразяваме следните изисквания

 1. Възобновяване на експорта на въглища и създаване на оптимални запаси, за предотвратяване на дефицита на електроенергия в срок.
 2. Провеждане на разследване относно използването на средства, получени от продажбата на емисионни квоти за въглерод за 2022-2023 г. Къде и колко пари са били насочени и колко са били откраднати.
 3. Съставяне на прогноз за приходите и план за използването на средствата от продажбата на емисионни квоти за въглерод за 2024-2025 г.
 4. Създаване на квалифициран работен екип за разработване и изпълнение на реалистичен и безопасен план за преход към ВЕИ, с изчислена икономическа ефективност и необходими инвестиции. Промяна на срока за преход към ВЕИ и отказ от въглища до 2049 г. Да, това е логика: строим и пускаме в експлоатация нови енергийни мощности и след това изключваме старите.
 5. Съставете план за преквалификация и преместване на служителите от топлоцентрали и мини в нови длъжности, като се гарантира запазването на обещаните плащания, както направи Полша.
 6. Проучване на целесъобразността на запазването на запаси от въглища в страната и увеличаването на вноса. Намаляване на вътрешното добиване може да запази малките запаси от въглища в страната, като опитът на Германия показва, че това може да гарантира енергийна независимост в бъдеще. Увеличаването на вноса може да помогне за договаряне с доставчиците за по-изгодни цени на въглища.

Подписи за момента 19


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now