Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

Βλέπετε ένα πρόβλημα και θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό; Δεν είσαι μόνος! 12 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι ευημερούν με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

Το openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο.
Δίνουμε σε όλους φωνή - ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η αιτία σας.

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

6.292 Υπογραφές
143 ημέρες υπόλοιπο
3.966 Υπογραφές
131 ημέρες υπόλοιπο
1.694 Υπογραφές
294 ημέρες υπόλοιπο
1.013 Υπογραφές
106 ημέρες υπόλοιπο
135 Υπογραφές
21 ημέρες υπόλοιπο
104 Υπογραφές
32 ημέρες υπόλοιπο

Αναφορές σε άλλες χώρες / ΕΕ στην εθνική γλώσσα

147.276 Υπογραφές
68 ημέρες υπόλοιπο
6.535 Υπογραφές
210 ημέρες υπόλοιπο
1.132 Υπογραφές
143 ημέρες υπόλοιπο
1.017 Υπογραφές
3 ημέρες υπόλοιπο
1.000 Υπογραφές
143 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα