Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

14 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι έχουν επιτυχία με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο. Δίνουμε σε κάθε άτομο μια φωνή - ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η ανησυχία σας.

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Αυστρία

στο Θέμα Μεταφορές

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

6.993 Υπογραφές
37 ημέρες υπόλοιπο
3.759 Υπογραφές
22 ημέρες υπόλοιπο
2.105 Υπογραφές
98 ημέρες υπόλοιπο
2.057 Υπογραφές
91 ημέρες υπόλοιπο
811 Υπογραφές
22 ημέρες υπόλοιπο
780 Υπογραφές
27 ημέρες υπόλοιπο
196 Υπογραφές
19 ημέρες υπόλοιπο
98 Υπογραφές
71 ημέρες υπόλοιπο
78 Υπογραφές
204 ημέρες υπόλοιπο
66 Υπογραφές
14 ημέρες υπόλοιπο
46 Υπογραφές
22 ημέρες υπόλοιπο
46 Υπογραφές
193 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα