• Änderungen an der Petition

    Kl 29.3.2018 10:34

    Titel, Foto hinzugefügt


    Neuer Titel: Wir wollen Allahyar weiter in unserer Mitte
    Mitte und die Abschiebung verhindern.


Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International