• Änderungen an der Petition

    në 29/03/2018 10:34

    Titel, Foto hinzugefügt


    Neuer Titel: Wir wollen Allahyar weiter in unserer Mitte
    Mitte und die Abschiebung verhindern.


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International