Pašreizējās kolekcijas

Šīs iniciatīvas šobrīd var parakstīt. Sakārtots pēc parakstu skaita.

Palīdzēt stiprināt pilsonisko līdzdalību. Mēs vēlamies, lai jūsu bažas tiktu uzklausītas, saglabājot neatkarību.

Veiciniet tūlīt