Vaš glas stvara promjenu


Platforma za peticije i politički dijalog

Vidite problem i želite učiniti nešto u vezi s njim? Nisi sami! 12 milijuni ljudi uključuje se na našu platformu kako bi se aktivno uhvatili u koštac s društvenim problemima.

Svaki dan ljudi napreduju s online peticijama. Podržavamo vašu kampanju od izrade do isporuke.

openPetition je politički neutralna, neprofitna i neovisna.
Svima dajemo glas - bez obzira koliko velik ili mali je vaš cilj.

Što želite promijeniti danas?

zahtjev u obradi — Europska unija

o temi Kultura

Za ovu kombinaciju filtera nisu pronađene peticije.

Poništi filter | Napravite novu peticiju.

Peticije EU na drugim jezicima

107 Potpisi
304 dana od zbirke
107 Potpisi
304 dana od zbirke
107 Potpisi
304 dana od zbirke

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada