Úspěšné obavy

na toto téma Žít

Tyto iniciativy dosáhly nebo částečně splnily svůj cíl. Když je iniciativa úspěšná, iniciátoři se rozhodnou. Co váš závazek a petice mohou udělat, se dozvíte zde.

  • 1. Vytvořte
  • 2. Mobilizujte
  • 3. Zúčastněte se
Začněte petici

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní