Úspešné obavy

na Žiť

Tieto iniciatívy dosiahli alebo čiastočne splnili svoj cieľ. Iniciátori sa rozhodnú, keď bude iniciatíva úspešná. Zistite, čo môže váš záväzok a petície urobiť tu.

  • 1. Vytvoriť
  • 2. Mobilizujte
  • 3. Zapojte sa
Začať petíciu

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz