Andragender, kampagner,
borgerinitiativer

openPetition understøtter dig i at starte et andragende: Opret, offentliggør, indsaml signaturer. Sådan skaber du forandring.

Diskuter vigtige spørgsmål med andre i parlamentet og rådgive parlamentsmedlemmer om deres politiske beslutninger!

Hold dig informeret om problemer, der påvirker dig sammen med 12.688.071

Er efter dialogen med modtageren afsluttet

Side 3

Hjælp med til at styrke borgerdeltagelse. Vi ønsker at gøre dine bekymringer hørt, mens du forbliver uafhængig.

Donere nu