Ngarko një fletë grumbullimi në një peticion

Njoftim

Përdorni këtë shërbim si mbështetës të një peticioni nëse keni mbledhur nënshkrime në letër.

Ngarko çdo fletë koleksioni individualisht si skedar. Përdorni shabllonin tonë për këtë, në të cilin mund të mblidhen deri në 10 nënshkrime për fletë. Ju mund të gjeni shabllone për formularët në çdo faqe peticioni të një peticioni openPetition. Nëse përdorni fletët tuaja të grumbullimit, ju lutemi kini parasysh se në një fletë grumbullimi nuk mund të mblidhen më shumë se 50 nënshkrime.

Nënshkrimet në letër numërohen menjëherë pasi fleta e grumbullimit të jetë ngarkuar me sukses. Në asnjë moment nuk publikohen vetë fletët e koleksionit.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani