Prześlij arkusz zbierania do petycji

Uwagi

Skorzystaj z tej usługi jako zwolennika petycji, jeśli zebrałeś podpisy na papierze.

Prześlij każdy arkusz kolekcji indywidualnie jako plik. Skorzystaj z naszego szablonu, na którym można zebrać do 10 podpisów na arkuszu. Szablony formularzy można znaleźć na każdej stronie petycji w ramach petycji openPetition. W przypadku korzystania z własnych arkuszy zbiorczych należy wziąć pod uwagę, że na jednym arkuszu zbiorczym można zebrać nie więcej niż 50 podpisów.

Podpisy papierowe są liczone natychmiast po pomyślnym załadowaniu karty poboru. W żadnym momencie same arkusze kolekcji nie są publikowane.

Pomóż nam wzmocnić uczestnictwo obywateli. Chcemy, aby twoja petycja przyciągnęła uwagę i pozostała niezależna.

Wesprzyj teraz