Laadige petitsioonile üles kogumisleht

Märkused

Kasutage seda teenust petitsiooni toetajana, kui olete allkirjad paberile kogunud.

Laadige iga kogumisleht eraldi üles failina. Kasutage selleks meie malli, millele saab ühele lehele koguda kuni 10 allkirja. Vormide mallid leiate igalt openPetitioni petitsiooni lehelt. Kui kasutate oma kogumislehti, siis arvestage, et ühele kogumislehele ei saa koguda rohkem kui 50 allkirja.

Paberallkirjad loetakse kohe peale kogumislehe edukat üleslaadimist. Kordagi ei avaldata kogumislehti ise.

Aidake tugevdada kodanikuosalust. Tahame teha Teie mured kuuldavaks, jäädes samas iseseisvaks.

Annetage nüüd