Rajon : Poznań
Imazhi i peticionit Sprzeciw przeciwko demoralizacji dzieci i młodzieży
Arsim

Sprzeciw przeciwko demoralizacji dzieci i młodzieży

Peticioni drejtohet tek
Wojewoda
91 Mbështetëse

Mbledhja mbaroi

91 Mbështetëse

Mbledhja mbaroi

  1. Filluar janar 2024
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Përgatituni për paraqitje
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim

29.01.2024, 23:57
Nowy termin ukończenia: 25.04.2024
Podpisy w momencie zmiany: 48


29.01.2024, 22:17
Nowy termin ukończenia: 25.04.2024
Podpisy w momencie zmiany: 47


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani