Περιοχή: Vereinte Nationen
Ασφάλεια

We say: We want it differently! No war, no violence

Η αναφορά απευθύνεται σε
Secretary general António Guterres and the people of the world
28 Υποστηρικτές 0 σε Vereinte Nationen
0% του 1.200.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε 14/10/2022
  2. Συλλογή ακόμα > 3 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει όνομα και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

On the brink of a third world war, we speak out against a spiral of violence and for fundamental changes in our coexistence.

1. We want to live united and in security, mutual recognition and freedom of movement - in a world of people, not of governments. Governments wage wars that make people suffer. We strive towards building a society in which the self-determination of an individual and the well-being of all, as well as security and prosperity apply to everyone.

2. Therefore we are committed to banning the production of weapons. Violence should be outlawed, as should the means of exercising it. In a globally cooperating world, this is how we can get out of the spiral of violence. We, the people of the world, are committed to this.

3. The ongoing wars should be ended at once. They hurt people in the places directly affected and harm everyone. They also create an atmosphere of insecurity, hardening and discord elsewhere. Empowering people can end the wars.

Αιτιολόγηση

The outbreak of a war in Europe and the threat of nuclear weapons shock us and threaten us all. At the moment, the signs indicate escalation and armament. We, the people of the world, want an immediate stop to war actions and fundamental changes in our living together, because the current order is vulnerable to threats to our security. We stand together and support the search after the new ways of coexistence, that are committed, respectful and non-violent.

+ Please translate the petition or a similar text into other languages and publish it on suitable platforms *

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Borut Maričić από Leoben
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Νέα γλώσσα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/we-say-we-want-it-differently-no-war-no-violence/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα