W sprawie naruszenia zasady rozdziału władzy 

W. K.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję krytykuje przepisy nowego aktu prawnego, mającego na celu reformę Krajowej Rady Sądownictwa, najwyższego organu samoregulacji sądownictwa, złożonego z 25 członków. Zgodnie z tą ustawą 15 sędziów mianowanych przez instancje samorządowe (zgromadzenie ogólne sędziów) będzie odtąd wybieranych przez niższą izbę parlamentu Polski (Sejm). Składający petycję twierdzi, że zmiana ta jest sprzeczna z konstytucją Polski i prawem Unii oraz że poważnie narusza niezawisłość wymiaru sprawiedliwości.

Thank you for your support, W. K.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international