Om brott mot maktfördelningsprincipen i Polen 

W. K.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren kritiserar bestämmelserna i en ny lag som syftar till att reformera rättsväsendets nationella råd, domstolarnas högsta självreglerande organ, som består av 25 medlemmar. Enligt denna lag skulle de 15 domare som utnämns av självförvaltningarna (domarsammanslutning) i stället väljas av det polska parlamentets underhus (sejmen). Framställaren anser att denna förändring är grundlagsstridig, att den strider mot unionsrätten och att den allvarligt undergräver rättsväsendets oberoende.

Thank you for your support, W. K.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international