Piirkond : Euroopa Liit
Kodanikuõigused

Vrij Zadenruil Voor Bewaarder von de Zaadbiodiversiteit

Petitsioon on adresseeritud
DG Sante, Europäische Kommission
4 458 Toetav

Kogumine valmis

4 458 Toetav

Kogumine valmis

 1. Algatatud 2022
 2. Kogumine valmis
 3. Esitatud
 4. Dialoog adressaadiga
 5. Otsus

De EU-Plantenpaspoortverplichting ("EU-Pflanzenpasspflicht") brengt het behoud van traditionele fruit- en groentevariëteiten in gevaar.
Daarom eisen wij een uitzondering voor de verplichting van het plantenpaspoort voor al diegenen die de diversiteit van gekweekte planten in stand houden. Eeuwenlang hebben wij - tuinders en landbouwers - de diversiteit van cultuurgewassen in stand gehouden door zaden en ander teeltmateriaal van oude en zeldzame cultivars te verzamelen en naar geïnteresseerden te sturen. Ons instandhoudingswerk komt in gevaar door Verordening 2016/2031/EU, die ons dwingt een plantenpaspoort af te geven voor het delen van onze zaden. Voordat men een plantenpaspoort kan afgeven, moet men eerst een kostbaar autorisatieproces doorlopen. 
Wij vrezen dat velen deze procedure niet zullen doorlopen en hun waardevolle beschermingswerk zullen opgeven.
De toegang tot gratis zaden en het recht om onze zaden door te geven mag niet worden beperkt. 
In het kader van de evaluatie van artikel 79 van Verordening 2016/2031 EU pleiten wij voor uitzonderingen op de verplichting om een plantenpaspoort af te geven:
- We vragen om een algemene uitzondering voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij het behoud en de verspreiding van gekweekte plantendiversiteit in de tuinbouw en landbouw.
Al degenen die zelf zaden produceren en kleine hoeveelheden van deze zaden met anderen delen, moeten worden vrijgesteld van de verplichting plantenpaspoorten af te geven.
- Wij eisen dat de uitzondering ook geldt voor de zogenaamde "verkoop op afstand" (mailing).
Het overschrijden van nationale grenzen mag geen rol spelen bij de definitie van verkoop op afstand, aangezien dit niet strookt met het beginsel van het vrije verkeer van goederen in de EU.
- Wij eisen: Geen registratieplicht voor hoeders van gekweekte plantendiversiteit! Ook het doorgegeven van zaden die niet op commerciële wijze worden vermeerderd, moet worden vrijgesteld van de plantenpaspoort verplichting.
Het cultureel belangrijke instandhoudingswerk en de kwaliteit van dit werk moeten door de staat worden gestimuleerd via verschillende soorten stimuleringsmaatregelen. Het mag in geen geval worden beperkt door bureaucratische of financiële hinderpalen.
Door de biodiversiteit op het gebied van cultuurgewassen in stand te houden en te vergroten, voorkomen we de verspreiding van plantenplagen. Kleinschalige teelt van verschillende plantensoorten/-variëteiten en regelmatige vruchtwisseling vormen natuurlijke barrières tegen de verspreiding van plantenplagen.
Wij stellen vast: Plantenplagen zijn vooral een probleem bij monocultuurteelt op industriële schaal; dit probleem mag niet worden aangepakt ten koste van diversiteit en de bewaarders.
Daarom vragen wij u onze petitie te steunen en onze bezorgdheid over te brengen. 
ArchemitZukunft & "unverblümt", www.archemitzukunft.net
campagne voor soevereiniteit van zaden, www.saatgutkampagne.org
http://www.seed-sovereignty.org/EN/index.html
ÖBV Via Campesina Oostenrijk, www.viacampesina.at
URKORN TIROL, www.urkorn.tirol
 contact: gemeinsam@archemitzukunft.net

Selgitus

Motivering
De VN-Verklaring over de rechten van boeren en andere mensen die op het platteland werken (UNDROP) erkent het recht op zaaigoed als een mensenrecht en verplicht tegelijkertijd de internationale gemeenschap dit recht te erkennen en de vrije toegang tot zaaigoed te garanderen. ("Het recht om hun op de boerderij bewaarde zaden of teeltmateriaal op te slaan, te gebruiken, uit te wisselen en te verkopen." Art. 19)
UNDROP: https://digitallibrary.un.org/record/1650694
Geïllustreerde brochure:
www.viacampesina.at/undrop-illustrierte-ausgabe_lvc-final/
De fytosanitaire regelgeving van de staat en supranationale regelingen voor de levering van zaden en plantgoed moeten deze rechten ook in acht nemen en erkennen in overeenstemming met artikel 19 van het UNDROP. Fytosanitaire voorschriften mogen het recht op zaden niet beperken.
Wie zijn de "Sustainers of Diversity"?
Sustainers produceren zaden en plantmaterialen die worden besteld en doorgestuurd volgens de zaadsoevereiniteit voor duurzaam en permanent gebruik, voor verdere vermeerdering, voor het testen van de aanpasbaarheid aan de locatie, als onderdeel van de voortzetting van het ambacht van traditionele zaadkwekerij en plattelandsconservering. Veel, maar niet alle, steunboeren zijn georganiseerd in netwerken of verenigingen.
De opbrengst van het werk dekt nauwelijks de gemaakte kosten. Er zijn nauwe grenzen aan de commercialisering van het instandhoudingswerk, aangezien de ontvangers van de zaden en het plantmateriaal de rassen zelf blijven vermeerderen en dus niet elk jaar zullen bestellen.
Het werk van de natuurbeschermers en hun verenigingen, dat in vele opzichten op het algemeen belang is gericht, en hun eerdere rol bij de beheersing van plantenziekten moeten in de fytosanitaire wetgeving worden erkend. Er mogen geen verdere economische of bureaucratische obstakels in de weg worden gelegd voor de sustainers en hun verenigingen.
 EU-verordening 2016/2021 betreffende de gezondheid van planten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031
AGES - informatie over de vereisten voor plantenpaspoorten: www.pflanzenschutzdienst.at/binnenhandel-neu/faqs-plant-pass-new/
Hartelijk dank voor uw steun.
Florian Walter, Pöls OOSTENRIJK
 

Link petitsioonile

Pilt QR-koodiga

QR-koodiga ärarebitav lipik

lae alla (PDF)

See petitsioon on tõlgitud järgmistesse keeltesse

uudised

 • You want to get more information? --> email to gemeinsam@archemitzukunft.net
  NEWS --> see Homepage --> www.archemitzukunft.net

  The Initiative Unverblümt has submitted the petition to the EU Commission and asked for a handover date.
  We have not even received a confirmation of receipt. Despite many phone calls and emails, there has been no response from the Commission.
  The Plant Health Regulation is still in force and is being evaluated. Nothing seems to be moving there.
  In the meantime, however, the EU bodies are working diligently elsewhere on the subject of seeds and seed dissemination.
  --> THERE IS A NEW PROPOSAL FOR AN EU-WIDE UNIFORM SEED REGULATION.
  We realize that things are not looking good at all. The free exchange of seeds and the... Edasi

arutelu

poolt-argumenti veel pole.

vastu-argumenti veel pole.

See petitsioon on tõlgitud järgmistesse keeltesse

Aidake tugevdada kodanikuosalust. Tahame teha Teie mured kuuldavaks, jäädes samas iseseisvaks.

Annetage nüüd